TURKKARİYER

Doğru İnsan, Doğru İş

Bağlantılar

Aforizma

" İşleriniz iyi gidiyorsa eğitim bütçenizi iki katına çıkarın. İşleriniz kötü gidiyorsa dört katına… " TOM PETERS

" Konferans vermenin ciddi bir sorumluluğu vardır. 200 kişi önünde kötü bir konuşma yapan kimse kendi zamanından sadece yarım saat israf etmiş olur. Buna karşılık dinleyicilerin zamanından boşa 100 saat harcarki (4 günden fazla), bu da hiç bir şekilde azımsanacak bir suç
değildir. " JENKİN LLOYD

" Düşünmeden öğrenmek zaman kaybetmektir " KONFÜÇYUS

" Bilginin iki çeşidi vardır; Biz bir konuyu ya biliriz ya da onu nereden bulabileceğimizi biliriz " SAMUEL JOHNSON

" Dünün güneşi ile bugünün çamaşırlarını kurutamazsınız " ANONİM

Eğitim

Pazarlama ve Satış Eğitimleri Kişisel ve Org. Gelişim

 • 21. YÜZYILDA STRATEJİK PAZARLAMA YÖNETİMİ VE ETKİLİ REKABET STRATEJİLERİ

  21. YÜZYILDA STRATEJİK PAZARLAMA YÖNETİMİ VE ETKİLİ REKABET STRATEJİLERİ

  Eğitim sonucunda katılımcılar Stratejik Pazarlama programının getireceği: 21.Yüzyılda rekabet üstünlüğü yaratan yeni stratejiler ve pazarlama yöntemleri ; Yeni bilişim ekonomilerinde Çağdaş Yönetim Teknikleri ve Stratejik Pazarlama Yönetimi ilişkisi ; 21.Yüzyılda işletmelerde değişim ,küreselleşme ve vizyon geliştirme; Rekabetçi pazarlama planlarının hazırlanması ; CRM konularında detaylı bilgi sahibi olacaklardır.

  Eğitim Koordinatörleri:
  Gülriz Aygül

  Eğitim Broşürü:
  PDF - 407KB

 • MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ VE MÜŞTERİ BAĞLILIK PROGRAMI

  MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ VE MÜŞTERİ BAĞLILIK PROGRAMI

  Eğitim sonucunda katılımcılar Müşteri İlişkileri Yönetimi ve Müşteri Bağlılık programı ile; Müşteri İlişkileri Yönetimi; CRM ve Değer Temelli Pazarlama Teknikleri; CRM Stratejileri; CRM Stratejilerini Kullanarak Değer Yaratmak konularında ayrıntılı bilgiye sahip olacaklardır...

  Eğitim Koordinatörleri:
  Gülriz Aygül

  Eğitim Broşürü:
  PDF - 355KB

 • MÜŞTERİ ODAKLI PAZARLAMA, İLERİ SATIŞ TEKNİKLERİ ve ETKİLİ İLETİŞİM STRATEJİLERİ

  MÜŞTERİ ODAKLI PAZARLAMA, İLERİ SATIŞ TEKNİKLERİ ve ETKİLİ İLETİŞİM STRATEJİLERİ

  Bankacılık için özel Hazırlanan 2 günlük Müşteri Odaklı Pazarlama ileri Satış Teknikleri ve Etkili iletişim Stratejileri 21.yüzyılda artan küresel ve yerel rekabet koşullarında,başarılı satış hedeflerini gerçek leştirmek için müşteri odaklı pazarlama yönetimi yaklaşımına göre stratejileri ve ileri satış tekniklerini uygulamak gerekmektedir.Bu doğrultuda katılımcılara Stratejik Pazarlama yönetimi yaklaşımına göre hazır lanan İleri Satış Tekniklerini uygulamadan geniş kapsamlı örnekler ver mek suretiyle katılımcılara öğretmek.

  Eğitim Koordinatörleri:
  Gülriz Aygül

  Eğitim Broşürü:
  PDF - 476KB

 • MÜŞTERİ ODAKLI PAZARLAMA

  MÜŞTERİ ODAKLI PAZARLAMA

  Müşteri Odaklı Pazarlama eğitimi katılımcılara 21. Yüzyılda rekabet üstünlüğü yaratan strateji modelleri ve müşteri odaklı pazarlama uygulamaları ile ilgili detaylı bilgi vermeyi amaçlamaktadır.

  Eğitim Koordinatörleri:
  Gülriz Aygül

  Eğitim Broşürü:
  PDF - 391KB

 • MÜŞTERİ HİZMETLERİNDE MÜKEMMELLİK

  MÜŞTERİ HİZMETLERİNDE MÜKEMMELLİK

  Bankalar ve Finans Kurumları için özel hazırlanan 2 günlük Müşteri Hizmetlerinde Mükemmellik Eğitimi Müşteri ile sıcak temasta bulunan personelin, hayata bakış açılarını ve iletişim becerilerini sorgularken, iletişimi bir güç olarak kullanabilecekleri bilgi ve becerileri uygulamalı olarak kazandırmayı amaçlamaktadır.

  Eğitim Koordinatörleri:
  Gülriz Aygül

  Eğitim Broşürü:
  PDF - 386KB

 • PAZARLAMA YÖNETİMİ

  PAZARLAMA YÖNETİMİ

  Küresel ve yerel rekabet koşullarının her geçen gün arttığı günümüzde pazarlama ve satış tekniklerinin önemi her geçen gün artmaktadır. Pazarlama Yönetimi eğitimi katılımcılara pazarlama kavramı ve teknikleri ile ilgili detaylı bilgi vermeyi amaçlamaktadır.

  Eğitim Koordinatörleri:
  Gülriz Aygül

  Eğitim Broşürü:
  PDF - 423KB

 • TEMEL SATIŞ BECERİLERİ

  TEMEL SATIŞ BECERİLERİ

  Eğitim sonucunda katılımcılara Yaratıcı Temel Satıi Becerileri Eğitim programının getireceği: Temel Satış Teknik ve Taktikleri ; Satış Nedir ve Satışçı kimdir? ; Satışçı Müşteri İlişkisi; Satışta Formüller ve Beceriler; Satışın Aşamalarının Ele Alınması; Satış Anı davranışları; Satış Anı Davranışları “Gelişme-Sonuçlandırma”; gibi konularda ayrıntılı bilgi sahibi olacaklardır.

  Eğitim Koordinatörleri:
  Gülriz Aygül

  Eğitim Broşürü:
  PDF - 452KB

 • KİŞİSEL SATIŞ TEKNİKLERİ

  KİŞİSEL SATIŞ TEKNİKLERİ

  Bu eğitim katılımcılara 21. yüzyılda artan küresel ve yerel rekabet koşullarında, başarılı satış hedeflerini gerçekleştirmek için stratejik pazarlama yönetimi yaklaşımına göre hazırlanan ileri satış teknikleri uygulamaları ile ilgili detaylı bilgi vermeyi amaçlamaktadır.

  Eğitim Koordinatörleri:
  Gülriz Aygül

  Eğitim Broşürü:
  PDF - 394KB

 • YARATICI İLERİ SATIŞ BECERİLERİ

  YARATICI İLERİ SATIŞ BECERİLERİ

  Eğitim sonucunda katılımcılara Yaratıcı İleri Satış Becerileri eğitim programının getireceği: Yaratıcılık ve Yaratıcı Satış Teknik ve Taktikleri ; Satışta Motivasyon ve Sosyal Statülere Göre Satış ; Nlp ve Meta Programlar ; İtiraz Karşılama ; Satışta Yaratıcı Formüller ve Beceriler ; Satış Öncesi ve Satış Anı Sonuçlandırma Becerileri; gibi konularda ayrıntılı bilgi sahibi olacaklardır.

  Eğitim Koordinatörleri:
  Gülriz Aygül

  Eğitim Broşürü:
  PDF - 432KB

 • YARATICI İLERİ SATIŞ BECERİLERİ VE İLETİŞİM - BEDEN DİLİ

  YARATICI İLERİ SATIŞ BECERİLERİ VE İLETİŞİM - BEDEN DİLİ

  Eğitim sonucunda katılımcılara Yaratıcı İleri Satış Becerileri ve İletişim - Beden Dili eğitim programının getireceği: Yaratıcılık ve Yaratıcı Satış Teknik ve Taktikleri; Satışta Yaratıcı Formüller ve Beceriler; Etkili İletişim ve Beden Dili; Satış Öncesi ve Satış Anı Sonuçlandırma Becerileri; Beden Dilini Kullanma Motivasyon ve Etkili Konuşma; gibi konularda ayrıntılı bilgi sahibi olacaklardır.

  Eğitim Koordinatörleri:
  Gülriz Aygül

  Eğitim Broşürü:
  PDF - 398KB

 • SATIŞ ve PAZARLAMA İÇİN ÇOKLU KANAL YÖNETİMİ

  SATIŞ ve PAZARLAMA İÇİN ÇOKLU KANAL YÖNETİMİ

  Pazarlama ve Satış kavramlarının çoklu kanal yönetimi ile ilişkilendirilerek ele alındığı bu program ile katılımcılar çeşitli olay çözümlemeleri ile pratik uygulama yöntemleri konusunda bilgi sahibi olacaklardır. Aynı zamanda program kapsamında katılımcıların, alternatif kanalların gelişimi ve müşterinin davranışsal evrimi konusunda da fikir sahibi olarak pazarlama ve satış aktivitelerinin planlanması ve uygulanmasına yönelik vizyonlarını geliştirmeleri ve aktivitelerdeki etki alanlarını fark etmeleri hedeflenmektedir.

  Eğitim Koordinatörleri:
  Gülriz Aygül

  Eğitim Broşürü:
  PDF - 401KB

 • TELEMARKETING VE TELEFONDA İLETİŞİM

  TELEMARKETING VE TELEFONDA İLETİŞİM

  Günün yoğun iş temposu içerisine çalışma saatlerini ve iş dışı saatlerinin de büyük bir kısmını telefon görüşmelerine ayıran kişilerin diğerlerine göre görüşme farklılıkları göstermeleri gerekir. Bu eğitimin amacı telefon görüşmelerine önem veren ve işlerini telefon aracılığıyla yürüten kişilere daha etkin sonuçlar elde etmelerini sağlamaktır. Bünyesinde çağrı merkezleri ile çalışmakta olan, telefon ile satış yapan ve satış destek fonksiyonlarını ağırlıklı olarak telefon kanalı ile karşılayan tüm kurumların faydalanabileceği, çalışanların deneyimleri ve kurumun özelliklerine göre uyarlanmıştır.

  Eğitim Koordinatörleri:
  Gülriz Aygül

  Eğitim Broşürü:
  PDF - 383KB

 • MAĞAZACILIK SİSTEMİNDE SATIŞ ELEMANLARININ GÜCÜ

  MAĞAZACILIK SİSTEMİNDE SATIŞ ELEMANLARININ GÜCÜ

  Seminerde günümüzün modern mağazacılık anlayışı çerçevesinde geliştirilen rekabet edebilme ve hizmette farklılık oluşturabilmek için satış elemanlarına eğitim verilmesidir. Eğitimin sonunda katılımcıların satış teknikleri ve müşteri ilişkileri konularında istenen danışman yetkinliğine ulaşmaları hedeflenmektedir.

  Eğitim Koordinatörleri:
  Gülriz Aygül

  Eğitim Broşürü:
  PDF - 403KB

 • MÜŞTERİ SEGMENTASYONU ve MÜŞTERİ ODAKLI PAZARLAMA YÖNETİMİ

  MÜŞTERİ SEGMENTASYONU ve MÜŞTERİ ODAKLI PAZARLAMA YÖNETİMİ

  Müşteri Segmentasyonu ve Müşteri Odaklı Yönetim programında katılımcılara pratik uygulama örnekleri ile müşteri segmentasyonu için izlenmesi gereken yöntemler, kavramlar ve çalışma vizyonu aktarılacaktır. Aynı zamanda çeşitli olay çözümlemeleri ile anlatılacak segmentasyon hazırlıkları sonrasında müşteri odaklı bir işleyiş için izlenmesi göreken iş yöntemlerini anlamaları hedeflenmektedir.

  Eğitim Koordinatörleri:
  Gülriz Aygül

  Eğitim Broşürü:
  PDF - 398KB

 • ENTEGRE PAZARLAMA İLETİŞİMİ ve REKLAMCILIK SÜREÇLERİ

  ENTEGRE PAZARLAMA İLETİŞİMİ ve REKLAMCILIK SÜREÇLERİ

  Bu eğitim ile katılımcılara entegre pazarlama iletişimi ve reklamcılık alanındaki kavramlar çok boyutlu olarak reklam veren ve reklamcı tarafındaki farklı örneklerle aktarılacak, çok kanallı olarak planlanacak iletişim harekatı aktivitelerinin reklam veren tarafında nasıl hazırlanması gerektiğinden reklam ajansındaki yaratım sürecine, çok kanallı müşteri iletişiminin planlanmasından saha ekiplerinin pazarlama iletişiminde kullanımına kadar marka ve ürünün iletişimine yönelik süreçlerin tamamı sırasıyla aktarılacaktır.

  Eğitim Koordinatörleri:
  Gülriz Aygül

  Eğitim Broşürü:
  PDF - 408KB

 • SATIŞTA "KÖPEKBALIĞI" OLMAK

  SATIŞTA "KÖPEKBALIĞI" OLMAK

  Satış hedefleri ve hedef tutturmaya yönelik etkili satış yöntemleriyle satış ekibinde adım adım farkındalık yaratmak,Satışta etkinliğin geliştirilmesi yönünde oluşturulan stratejileri satış ekibiyle interaktif bir şekilde paylaşmak,Satışta “Başarı Ruhunu” yaşanmış örneklerle hissettirmek ve başarıya yönelik motivasyon ve coşku yaratmak.

  Eğitim Koordinatörleri:
  Gülriz Aygül

  Eğitim Broşürü:
  PDF - 389KB

 • KRİZ YÖNETİMİ

  KRİZ YÖNETİMİ

  Krizi Fark etmek ve Anlamak, Krizi Yönetebilmek, ya da Krizin Sizi Yönetmesi , Kriz Yönetimine Hazırlanma , Krizi Kontrol Altına Alma , Krizden Ders Çıkarma.

  Eğitim Koordinatörleri:
  Gülriz Aygül

  Eğitim Broşürü:
  PDF - 415KB

 • SATIŞ PERFORMANSI EĞİTİMİ

  SATIŞ PERFORMANSI EĞİTİMİ

  Günümüzde satışın yeni tanımı doğrultusunda satış becerilerini, ekibin uzmanlığını ve heyecanını hissettirerek satış performansını artırmayı, Satış ekibinin Habaş ayrıcalığı ve kültürü doğrultusunda ürünle, müşteriyle ve birbirleriyle olan sözel - bedensel iletişimlerini kuvvetlendirmeyi, Ekibin Müşteri Memnuniyetini en üst düzeyde tutarken ticari hedeflerin gerçekleşmesi konusunda da farkındalıklarını artırmayı amaçlamaktadır.

  Eğitim Koordinatörleri:
  Gülriz Aygül

  Eğitim Broşürü:
  PDF - 963KB

 • PROFESYONEL YAŞAMDA STRES YÖNETİMİ

  PROFESYONEL YAŞAMDA STRES YÖNETİMİ

  Günümüzde stres kavramı üzerinde çok yoğun biçimde durulmasının ve kavramın iş dünyası açısından kazandığı önemin sebepleri nelerdir? Stres yaşantısının birey ve organizasyonlar üzerindeki etkileri nelerdir? Stresle hangi yöntem ve teknikler kullanılarak başa çıkılabilir? Stresin verimli biçimde yönetimi nasıl sağlanabilir? Sıralanan bu temel sorular eşliğinde yürütülecek olan eğitim programı, bir yandan bireysel ve organizasyonel düzeyde yaşanabilen stres deneyiminin doğasına ilişkin bilgi ve anlayış kazandırmayı, bir yandan da stresle başa çıkmada kullanılan etkin yöntemler aracılığıyla “birey” ve “organizasyon” düzeylerinde “Stres Yönetimi”ne ilişkin deneyimsel bir kavrayış kazandırmayı amaçlamaktadır.

  Eğitim Koordinatörleri:
  Gülriz Aygül

  Eğitim Broşürü:
  PDF - 393KB

 • ETKİLİ HİZMET PAZARLAMASI STRATEJİLERİ

  ETKİLİ HİZMET PAZARLAMASI STRATEJİLERİ

  Hizmet ile mal arasındaki farkları pazarlama karması ve stratejileri üzerinde yaratacağı değişikler bakımından ele alan bu eğitim programında, hizmet pazarlamasının kavram ve uygulamaları, hizmet alanında tüketici davranışları, hizmet sürecinde katılımcı faktörü, talep-kapasite yönetimi, fiziksel kanıtların kullanımı, fiyatlandırma politikaları, hizmet kalitesi modelleri gibi hizmet sektörünün yoğun rekabet ortamında öne çıkmak için hizmet firmaları açısından kritik önem taşıyan strateji ve teknikler ele alınmaktadır.

  Eğitim Koordinatörleri:
  Gülriz Aygül

  Eğitim Broşürü:
  PDF - 391KB

 • MÜŞTERİ SADAKATI İÇİN GERÇEK HİZMETİ SUNMAK

  MÜŞTERİ SADAKATI İÇİN GERÇEK HİZMETİ SUNMAK

  Tüm sektörlerde yapılan işlerle birlikte hizmette sunulmaktadır. Bazı sektörlerde bu daha çok ön plandadır. Eğer hizmetiniz eksik ise yaptığınız işlerin iyi olması size bir şey kazandırmayacaktır. Bu eğitimin amacı sizin verdiğiniz hizmet ile farklı olduğunuzu gösterebilme olanağınızın olduğunu göstermektir.  

  Eğitim Koordinatörleri:
  Gülriz Aygül

  Eğitim Broşürü:
  PDF - 400KB

 • GERİLLA PAZARLAMA

  GERİLLA PAZARLAMA

  Bu eğitim programı ile pazarlama & reklamcılık disiplinlerinin içinde bulunduğu krizle pazarlama dünyasının girdiği arayışa cevap olabilecek maliyet-etkin, sıra dışı ve yaratıcı çözümler içeren Gerilla Pazarlama kavramına ilişkin donanım sağlanması amaçlanmaktadır. Deneyimsellik ile sıra dışı mecra kullanımını merkeze alan ve alışılmışın dışında tutundurma yöntemleri kullanmaya dayanan Gerilla Pazarlama & Gerilla Pazarlama İletişimi’ne ilişkin dünyadan güncel örnekler ve projeler aracılığıyla, katılımcıların uygulamaya dönük yaratıcılıklarının da geliştirilmesi amaçlanmaktadır.

  Eğitim Koordinatörleri:
  Gülriz Aygül

  Eğitim Broşürü:
  PDF - 407KB

 • BAĞLANTISAL PAZARLAMA

  BAĞLANTISAL PAZARLAMA

  Batı’da pazarlama ve pazarlama iletişimi dünyasına yön veren en yeni ve en yaygın stratejilerden olan Word of Mouth Marketing (WOMM), Viral Marketing ve Buzz Marketing’i şemsiyesi altında toplayan Bağlantısal Pazarlama, bugün sektörün yoğun rekabet ortamında öne çıkmak için dikkate alınması zorunlu bir pazarlama anlayışı haline gelmiştir. Bu eğitim programı ile katılımcılara Ağızdan Ağza Pazarlama, Viral Pazarlama ve Söylenti / Fısıltı Pazarlaması hakkında çok geniş bir yelpazeden bilgi çerçevesi sağlanması, dünyadan ve Türkiye’den en güncel örnekler aracılığıyla bu bilgi çerçevesine aynı zamanda deneyimsel bir boyut kazandırılması amaçlanmaktadır

  Eğitim Koordinatörleri:
  Gülriz Aygül

  Eğitim Broşürü:
  PDF - 400KB

 • KRİZ YÖNETİMİ ve İLETİŞİMİ

  KRİZ YÖNETİMİ ve İLETİŞİMİ

  Bu eğitim programı ile “Kriz Yönetimi”yle ilgili temel kavram ve yaklaşımlar ışığında, krizin özellikleri, kaynakları ve etkileri analiz edilirken, krizler süreç anlayışı içerisinde ele alınarak, sürecin her bir aşamasında örgütsel düzeyde uygulanması gereken strateji ve faaliyetler konusunda somut vakalar üzerinden bilgi ve anlayış kazandırılması amaçlanmaktadır.

  Eğitim Koordinatörleri:
  Gülriz Aygül

  Eğitim Broşürü:
  PDF - 392KB

Bağlantılar

TURKKARİYER, İŞKUR'un denetiminde 08.01.2008 tarihli 262 No'lu lisans sahibi özel istihdam bürosudur.

TURKKARİYER: kariyer,iş ilanları,iş arıyorum,kariyer ilanları,yeni iş ilanları,finans sektörü,banka,iş ilanı,cv,İK,kariyer sitesi,resume,öz geçmiş,yönetici ilanları, eleman arayanlar, eleman arıyorum, kariyer executive, iş arayanlar, iş arama, yönetici, güncel iş ilanları iş olanakları, işe yerleştirme, kariyer planlama, öz geçmiş hazırlama hizmetlerimiz ile sizin için netteyiz. if you are looking for jobs, finance career opportunities, job opportunities, CV bank, HR company, online hr, executive search, head hunter in Turkey, we are here.

Hakkımızda | İnsan Kaynakları | Bize Ulaşın