TURKKARİYER

Doğru İnsan, Doğru İş

Bağlantılar

Aforizma

" İşleriniz iyi gidiyorsa eğitim bütçenizi iki katına çıkarın. İşleriniz kötü gidiyorsa dört katına… " TOM PETERS

" Konferans vermenin ciddi bir sorumluluğu vardır. 200 kişi önünde kötü bir konuşma yapan kimse kendi zamanından sadece yarım saat israf etmiş olur. Buna karşılık dinleyicilerin zamanından boşa 100 saat harcarki (4 günden fazla), bu da hiç bir şekilde azımsanacak bir suç
değildir. " JENKİN LLOYD

" Düşünmeden öğrenmek zaman kaybetmektir " KONFÜÇYUS

" Bilginin iki çeşidi vardır; Biz bir konuyu ya biliriz ya da onu nereden bulabileceğimizi biliriz " SAMUEL JOHNSON

" Dünün güneşi ile bugünün çamaşırlarını kurutamazsınız " ANONİM

Eğitim

İnsan Kaynakları Yönetimi

 • ENTELEKTÜEL SERMAYE YÖNETİMİ ve “CHİEF HAPPİNESS OFFİCER - CHO” NUN KONUMU EĞİTİMİ

  ENTELEKTÜEL SERMAYE YÖNETİMİ ve “CHİEF HAPPİNESS OFFİCER - CHO” NUN KONUMU EĞİTİMİ

  Bu eğitim programının amacı, Kesin olan tek özelliğin belirsizlik olduğu bir ekonomide sürekli rekabet üstünlüğünün tek güvenilir kaynağı bilgidir. Bilgi işletmelerin maddi olmayan varlıklarının ana unsurudur. Bu eğitimin amacı, katılımcılara yeni yüzyılda işletme yönetiminde en önemli konu olan maddi olmayan varlıkların yönetilmesi konusunda bilgi aktarmak ve entelektüel sermaye ile insan sermayesinin ölçümü ile ilgili uygulamaları sunarak, örgütlerde CHO’nun konumunun belirlenmesi.

  Eğitim Koordinatörleri:
  Gülriz Aygül

  Eğitim Broşürü:
  PDF - 326KB

 • ÇAĞDAŞ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİM TEKNİKLERİ

  ÇAĞDAŞ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİM TEKNİKLERİ

  Bu eğitim programının amacı; Katılımcıların; temel İnsan Kaynakları Yönetimi Stratejileri içersinde işgücü planlaması, kariyer yönetimi, performans yönetimi, ücret yönetimi ve profesyonel gelişme konularında bilgi sahibi olmasını ve işletmede bu konular ile ilgili karar süreçlerinde rol alabilecek düzeye gelmesini sağlamak. Katılımcılar temel insan kaynakları yönetimi konularını ve önce insan felsefesini öğrenerek, işletmede rol alacakları süreçlerde verimli ve etkin olacaklardır.

  Eğitim Koordinatörleri:
  Gülriz Aygül

  Eğitim Broşürü:
  PDF - 316KB

 • İNSAN KAYNAKLARINDA PERFORMANS YÖNETİMİ SİSTEMİ ve ANALİZİ

  İNSAN KAYNAKLARINDA PERFORMANS YÖNETİMİ SİSTEMİ ve ANALİZİ

  Bu eğitim programının amacı, Bir kurum içinde etkin bir performans yönetimi sisteminin kurulması için gerekli sistematik yaklaşım ile ilgili bilgileri kazandırmak, kuruluş yöneticilerinin performans yönetimi ve değerlendirme sistemini etkili bir yönetim aracı olarak kullanmalarını sağlamaktır.

  Eğitim Koordinatörleri:
  Gülriz Aygül

  Eğitim Broşürü:
  PDF - 323KB

 • İŞLETMELERDE KARİYER YÖNETİMİ SİSTEMİ KURULMASI

  İŞLETMELERDE KARİYER YÖNETİMİ SİSTEMİ KURULMASI

  Bu eğitim programının amacı, Katılımcılara, bireysel bir fonksiyon olan kariyer planlamasının işletme içinde desteklenmesi için kurulması gereken kariyer yönetimi sistemi ile ilgili gerekli bilgilerin aktarılmasıdır. Katılımcı bu eğitim sonunda bir işletmede etkin kariyer yönetimi sisteminin nasıl kurulacağını ve sistem süreçlerini öğrenecektir.

  Eğitim Koordinatörleri:
  Gülriz Aygül

  Eğitim Broşürü:
  PDF - 394KB

 • ETKİN YÖNETİM ve LİDERLİK

  ETKİN YÖNETİM ve LİDERLİK

  Bu eğitim programının amacı, katılımcılara şirket yöneticiliği hakkındaki bilgilerini geliştirmek, kişiler ve departmanlar arası iletişim sisteminin anlaşılmasını sağlamak ve kuvvetlendirmek, şirket içinde takım çalışmasını yaratmak, kurum kültürünü algılamalarını sağlamak ve işletmelerinde LİDER olma konusunda beceriler kazandırmaktır.

  Eğitim Koordinatörleri:
  Gülriz Aygül

  Eğitim Broşürü:
  PDF - 326KB

 • PROJE YÖNETİMİ

  PROJE YÖNETİMİ

  Bu eğitim programının amacı, işletmelerde uygulanan projelerin etkin ve verimli olarak yönetilmesi ile ilgili bilgi sunmak ve katılımcıların bu konudaki becerilerini artırmaktır. Katılımcılar etkin proje yönetimi ile ilgili bilgi sahibi olacaklar ve projelerin planlandığı zaman ve bütçe içinde bitirilme yöntemlerini ve projenin izleme sistemini öğreneceklerdir. Etkin proje yönetimi konusunda bilgi sahibi olan çalışanlar, rol aldıkları projelerin planlanan zaman ve bütçe içinde bitirilmesini sağlayarak işletmenin verimliliği ve karlılığına katkıda bulunmaktadırlar.

  Eğitim Koordinatörleri:
  Gülriz Aygül

  Eğitim Broşürü:
  PDF - 324KB

 • İNSAN KAYNAKLARI VE İŞ HUKUKU

  İNSAN KAYNAKLARI VE İŞ HUKUKU

  İnsan Kaynakları ve İş Hukuku eğitimi yöneticilerin ve insan kaynakları departmanında çalışanların iş hukuku konusunda bilinçlendirilmesini ve işyerlerinde çalışma hayatı ile ilgili karşılaştıkları problemlerin çözüm yollarını göstermeyi amaçlamaktadır.

  Eğitim Koordinatörleri:
  Gülriz Aygül

  Eğitim Broşürü:
  PDF - 395KB

Bağlantılar

TURKKARİYER, İŞKUR'un denetiminde 08.01.2008 tarihli 262 No'lu lisans sahibi özel istihdam bürosudur.

TURKKARİYER: kariyer,iş ilanları,iş arıyorum,kariyer ilanları,yeni iş ilanları,finans sektörü,banka,iş ilanı,cv,İK,kariyer sitesi,resume,öz geçmiş,yönetici ilanları, eleman arayanlar, eleman arıyorum, kariyer executive, iş arayanlar, iş arama, yönetici, güncel iş ilanları iş olanakları, işe yerleştirme, kariyer planlama, öz geçmiş hazırlama hizmetlerimiz ile sizin için netteyiz. if you are looking for jobs, finance career opportunities, job opportunities, CV bank, HR company, online hr, executive search, head hunter in Turkey, we are here.

Hakkımızda | İnsan Kaynakları | Bize Ulaşın