TURKKARİYER

Doğru İnsan, Doğru İş

Bağlantılar

Aforizma

" İşleriniz iyi gidiyorsa eğitim bütçenizi iki katına çıkarın. İşleriniz kötü gidiyorsa dört katına… " TOM PETERS

" Konferans vermenin ciddi bir sorumluluğu vardır. 200 kişi önünde kötü bir konuşma yapan kimse kendi zamanından sadece yarım saat israf etmiş olur. Buna karşılık dinleyicilerin zamanından boşa 100 saat harcarki (4 günden fazla), bu da hiç bir şekilde azımsanacak bir suç
değildir. " JENKİN LLOYD

" Düşünmeden öğrenmek zaman kaybetmektir " KONFÜÇYUS

" Bilginin iki çeşidi vardır; Biz bir konuyu ya biliriz ya da onu nereden bulabileceğimizi biliriz " SAMUEL JOHNSON

" Dünün güneşi ile bugünün çamaşırlarını kurutamazsınız " ANONİM

Eğitim

 • FİNANSÇI OLMAYAN YÖNETİCİLER İÇİN FİNANS EĞİTİMİ

  FİNANSÇI OLMAYAN YÖNETİCİLER İÇİN FİNANS EĞİTİMİ

  Finansçı olmayan veya yeni başlayan yöneticiler için finans perspektiflerini genişletmek, katılımcılara genel bir bakış açısı kazandırmak hedeflenmektedir.

  Eğitim Koordinatörleri:
  Gülriz Aygül

  Eğitim Broşürü:
  PDF - 362KB

 • 21. YÜZYILDA STRATEJİK PAZARLAMA YÖNETİMİ VE ETKİLİ REKABET STRATEJİLERİ

  21. YÜZYILDA STRATEJİK PAZARLAMA YÖNETİMİ VE ETKİLİ REKABET STRATEJİLERİ

  Eğitim sonucunda katılımcılar Stratejik Pazarlama programının getireceği: 21.Yüzyılda rekabet üstünlüğü yaratan yeni stratejiler ve pazarlama yöntemleri ; Yeni bilişim ekonomilerinde Çağdaş Yönetim Teknikleri ve Stratejik Pazarlama Yönetimi ilişkisi ; 21.Yüzyılda işletmelerde değişim ,küreselleşme ve vizyon geliştirme; Rekabetçi pazarlama planlarının hazırlanması ; CRM konularında detaylı bilgi sahibi olacaklardır.

  Eğitim Koordinatörleri:
  Gülriz Aygül

  Eğitim Broşürü:
  PDF - 407KB

 • İNSAN KAYNAKLARI VE İŞ HUKUKU

  İNSAN KAYNAKLARI VE İŞ HUKUKU

  İnsan Kaynakları ve İş Hukuku eğitimi yöneticilerin ve insan kaynakları departmanında çalışanların iş hukuku konusunda bilinçlendirilmesini ve işyerlerinde çalışma hayatı ile ilgili karşılaştıkları problemlerin çözüm yollarını göstermeyi amaçlamaktadır.

  Eğitim Koordinatörleri:
  Gülriz Aygül

  Eğitim Broşürü:
  PDF - 395KB

 • DAHİLDE İŞLEME REJİMİ

  DAHİLDE İŞLEME REJİMİ

  Dahilde İşleme Rejimini , firmaya karlılık getirecek şekilde kullanmanın avantajlarını , yanlış kullanımı ile birlikte firmaya getirecek mali yükü, Dahilde İşleme İzin Belgesinin bütün süreçleri ,belge kapsamında yapılacak olan ithalat ve ihracat arasında kurulması gereken miktarsal ve parasal dengeleri ve bunun yanı sıra Dahilde İşleme Rejiminin özünde yer alan ve çok kritik bir yeri olan Telafi Edici Verginin hangi nedenlerle ne şekilde doğduğu , takip süreci ve en doğru ve en pratik bir şekilde nasıl yönetileceği ve firmaya ne şekilde pozitif yönde sonuç getirmesinin sağlanacağı hakkında tamamen uygulamalı , örneklerle mevzuat destekli bir anlatımla bilgi vermek amaçlanmaktadır.

  Eğitim Koordinatörleri:
  Gülriz Aygül

  Eğitim Broşürü:
  PDF - 387KB

 • ENTELEKTÜEL SERMAYE YÖNETİMİ ve “CHİEF HAPPİNESS OFFİCER - CHO” NUN KONUMU EĞİTİMİ

  ENTELEKTÜEL SERMAYE YÖNETİMİ ve “CHİEF HAPPİNESS OFFİCER - CHO” NUN KONUMU EĞİTİMİ

  Bu eğitim programının amacı, Kesin olan tek özelliğin belirsizlik olduğu bir ekonomide sürekli rekabet üstünlüğünün tek güvenilir kaynağı bilgidir. Bilgi işletmelerin maddi olmayan varlıklarının ana unsurudur. Bu eğitimin amacı, katılımcılara yeni yüzyılda işletme yönetiminde en önemli konu olan maddi olmayan varlıkların yönetilmesi konusunda bilgi aktarmak ve entelektüel sermaye ile insan sermayesinin ölçümü ile ilgili uygulamaları sunarak, örgütlerde CHO’nun konumunun belirlenmesi.

  Eğitim Koordinatörleri:
  Gülriz Aygül

  Eğitim Broşürü:
  PDF - 326KB

 • BASEL II VE KOBİLER

  BASEL II VE KOBİLER

  KOBİLER için özel hazırlanan 2 günlük Basel II ve KOBİLER konulu eğitim, katılımcıları 1 Ocak 2009 yılından itibaren yürürlüğe girecek ve KOBİLERİN mali yapılarında kabuk değişimi yaratacak Basel II kriterlerinin KOBİLER tarafından daha doğru anlaşılmasını amaçlamaktadır.

  Eğitim Koordinatörleri:
  Gülriz Aygül

  Eğitim Broşürü:
  PDF - 405KB

 • NLP & BİZ

  NLP & BİZ

  Sizce bize ayrıcalık sağlayıp, sınır tanımayan zihnimizi ne kadar kullanabiliyoruz? Hepimizin hedefleri ve yaşamdan beklentileri var ama bazılarımız bunlara daha kolay ulaşıyor. Acaba onlar herkesten farklı ne yapıyor? Zihnimiz yapmasını istediğimiz şeyi değil, yapmasını söylediğimiz şeyi yapar. Ne kadar doğru yönlendirirsek, o kadar amacı doğrultusunda çalışır. Peki bunu nasıl yapabiliriz?

  Eğitim Koordinatörleri:
  Gülriz Aygül

  Eğitim Broşürü:
  PDF - 386KB

 • İŞ SÖZLEŞMELERİ

  İŞ SÖZLEŞMELERİ

  İş Sözleşmeleri Eğitimi, işverenlerin ve yöneticilerin işçi alımı, iş sözleşmesinin hazırlanması, doğru iş sözleşmesi türünün seçimi konularında güvenilir ve güncel hukuki bilgiye sahip olmalarını amaçlamaktadır.

  Eğitim Koordinatörleri:
  Gülriz Aygül

  Eğitim Broşürü:
  PDF - 362KB

 • PROJE FİNANSMANI

  PROJE FİNANSMANI

  Bankacılar için özel hazırlanan Proje Finansmanı Eğitimi, işletmeler tarafından orta ve uzun vadede yapılması planlanan yatırımlardaki verimlilik ve karlılık düzeylerinin analizini amaçlamaktadır.

  Eğitim Koordinatörleri:
  Gülriz Aygül

  Eğitim Broşürü:
  PDF - 348KB

 • SPK KURUMSAL YÖNETİM DERECELENDİRME UZMANLIĞI LİSANSLAMA SINAVI HAZIRLIK EĞİTİM PROGRAMI

  SPK KURUMSAL YÖNETİM DERECELENDİRME UZMANLIĞI LİSANSLAMA SINAVI HAZIRLIK EĞİTİM PROGRAMI

  Basel II’nin yürürlüğe girmesiyle finansal piyasalar için hayati önem kazanacak olan Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı Eğitim Programımıza; SPK Lisanslama Sınavlarına hazırlananlar; Şirketlerin yönetim kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticileri ve hissedarları; Kurumsal yatırımcılar; Bankaların hazine, fon yönetimi, risk yönetimi ve kurumsal/ticari birimlerinde çalışanlar;KOBİ’lerin üst düzey yöneticileri ile konuya ilgi duyan herkes katılabilir.

  Eğitim Koordinatörleri:
  Gülriz Aygül

  Eğitim Broşürü:
  PDF - 374KB

 • DIŞ TİCARET EĞİTİMİ

  DIŞ TİCARET EĞİTİMİ

  Dış Ticarete Başlangıç ve Temel Esaslar, Dış Ticarette Teslim Şekilleri, Dış Ticarette Ödeme Şekilleri , Ödeme Şekillerinin Taşıdığı Riskler ve Avantajlar , Akreditifli Ödeme Şekli, Temel Dış Ticaret Belgeleri , Sevk Belgelerinin Tanıtımı, Postfinansman ve İskonto, Görünmeyen İşlemler.

  Eğitim Koordinatörleri:
  Gülriz Aygül

  Eğitim Broşürü:
  PDF - 363KB

 • BANKACILIK SUÇLARI

  BANKACILIK SUÇLARI

  Bankacılık ve finans alanında çalışanların bankacılık suçları konusunda bilinçlendirilmesini ve çalışma hayatında nelere dikkat etmelerini ve yaşadıkları olaylar karşısında nasıl davranmaları gerektiğini göstermeyi amaçlamaktadır.

  Eğitim Koordinatörleri:
  Gülriz Aygül

  Eğitim Broşürü:
  PDF - 165KB

 • MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ VE MÜŞTERİ BAĞLILIK PROGRAMI

  MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ VE MÜŞTERİ BAĞLILIK PROGRAMI

  Eğitim sonucunda katılımcılar Müşteri İlişkileri Yönetimi ve Müşteri Bağlılık programı ile; Müşteri İlişkileri Yönetimi; CRM ve Değer Temelli Pazarlama Teknikleri; CRM Stratejileri; CRM Stratejilerini Kullanarak Değer Yaratmak konularında ayrıntılı bilgiye sahip olacaklardır...

  Eğitim Koordinatörleri:
  Gülriz Aygül

  Eğitim Broşürü:
  PDF - 355KB

 • MÜŞTERİ SEGMENTASYONU ve MÜŞTERİ ODAKLI YÖNETİM

  MÜŞTERİ SEGMENTASYONU ve MÜŞTERİ ODAKLI YÖNETİM

  Müşteri Segmentasyonu ve Müşteri Odaklı Yönetim programında katılımcılara pratik uygulama örnekleri ile müşteri segmentasyonu için izlenmesi gereken yöntemler, kavramlar ve çalışma vizyonu aktarılacaktır. Aynı zamanda çeşitli olay çözümlemeleri ile anlatılacak segmentasyon hazırlıkları sonrasında müşteri odaklı bir işleyiş için izlenmesi göreken iş yöntemlerini anlamaları hedeflenmektedir.

  Eğitim Koordinatörleri:
  Leyla Dikici

  Eğitimci:
  Emre Hasan Saylık

  Eğitim Broşürü:
  PDF - 0KB

 • KOBİLERDE PROJE FİNANSMANI

  KOBİLERDE PROJE FİNANSMANI

  Kobiler için özel hazırlanan Proje Finansmanı Eğitimi, işletmeler tarafından orta ve uzun vadede yapılması planlanan yatırımlardaki verimlilik ve karlılık düzeylerinin analizini amaçlamaktadır.

  Eğitim Koordinatörleri:
  Gülriz Aygül

  Eğitim Broşürü:
  PDF - 347KB

 • ÇAĞDAŞ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİM TEKNİKLERİ

  ÇAĞDAŞ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİM TEKNİKLERİ

  Bu eğitim programının amacı; Katılımcıların; temel İnsan Kaynakları Yönetimi Stratejileri içersinde işgücü planlaması, kariyer yönetimi, performans yönetimi, ücret yönetimi ve profesyonel gelişme konularında bilgi sahibi olmasını ve işletmede bu konular ile ilgili karar süreçlerinde rol alabilecek düzeye gelmesini sağlamak. Katılımcılar temel insan kaynakları yönetimi konularını ve önce insan felsefesini öğrenerek, işletmede rol alacakları süreçlerde verimli ve etkin olacaklardır.

  Eğitim Koordinatörleri:
  Gülriz Aygül

  Eğitim Broşürü:
  PDF - 316KB

 • Yönetici Asistanlığı Sertifika Programı

  Yönetici Asistanlığı Sertifika Programı

  Günümüz yöneticilerinin iş yükü tartışılmaz çok ağır, bu yükü azaltmak da asistanlarına düşüyor, bu eğitim sonunda etkili zaman ve stres yönetimini benimseyerek iletişim becerilerini geliştirmek ve dolayısıyla verimliliği arttırmamız ana hedefimiz olacaktır.

  Eğitim Koordinatörleri:
  Leyla Dikici

  Eğitimci:
  Ülkü Yıldızdoğan, İlham Süheyl Aygül

  Eğitim Broşürü:
  PDF - 427KB

 • SÜREÇ YÖNETİMİ

  SÜREÇ YÖNETİMİ

  Toplam Kalite Yönetimi ve ISO 9000-2000 uygulamak isteyen kuruluşlar için Süreç Yönetimini ve gerekli dokümanları tanıtmayı amaçlamaktadır.

  Eğitim Koordinatörleri:
  Gülriz Aygül

  Eğitim Broşürü:
  PDF - 384KB

 • Yönetici Asistanlığı Sertifika Programı

  Yönetici Asistanlığı Sertifika Programı

  Günümüz yöneticilerinin iş yükü tartışılmaz çok ağır, bu yükü azaltmak da asistanlarına düşüyor, bu eğitim sonunda etkili zaman ve stres yönetimini benimseyerek iletişim becerilerini geliştirmek ve dolayısıyla verimliliği arttırmamız ana hedefimiz olacaktır.

  Eğitim Koordinatörleri:
  Leyla Dikici

  Eğitimci:
  Psikolog Ülkü Yıldızdoğan, İlham Süheyl Aygül

  Eğitim Broşürü:
  PDF - 392KB

 • BAŞARILI SEKRETERLİK VE YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI

  BAŞARILI SEKRETERLİK VE YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI

  Günümüzün en stresli meslek gruplarından biri de ofis ortamında çalışanlardır. Bu grubun içerisinde yükü üstlenen Yönetici Asistanları ve Sekreterlerin kendi iş tanımlarının ötesinde ani çıkan pek çok işle baş etmek gibi zorunlulukları vardır. Günü yorgun bitiren ve ertesi güne işleri kalan kişilerin önceliklerini belirleme, zamanlarını koruma, pratik yöntemler geliştirmeleri gerekir. Bu eğitimde sekreterlerin ve yönetici asistanlarının görevleri, yaşanan iletişim sorunlarının giderilmesi, günlük sorunları çözmeleri ve verimlilik artırma yöntemleri öğretilmektedir.

  Eğitim Koordinatörleri:
  Gülriz Aygül

  Eğitim Broşürü:
  PDF - 406KB

 • İŞ HUKUKUNDA TAZMİNATLAR

  İŞ HUKUKUNDA TAZMİNATLAR

  Tazminatlara ilişkin hukuki bilgiye sahip olmak, işyerlerine maddi açıdan büyük yük olan birçok tazminat ödemesinden kurtarmaktadır. İş Hukukunda Tazminatlar Eğitiminin amacı, işveren ve yöneticilerin iş ilişkisinden doğabilecek tazminat türleri konusunda bilgi sahibi olmalarını amaçlamaktadır.

  Eğitim Koordinatörleri:
  Gülriz Aygül

  Eğitim Broşürü:
  PDF - 358KB

 • DEĞERLEME UZMANLIĞI SINAVLARINA HAZIRLIK PROGRAMI

  DEĞERLEME UZMANLIĞI SINAVLARINA HAZIRLIK PROGRAMI

  Eğitim programımıza; Değerleme Uzmanlığı sınavlarına hazırlananlar ile konuya ilgi duyan herkes katılabilir.

  Eğitim Koordinatörleri:
  Gülriz Aygül

  Eğitim Broşürü:
  PDF - 490KB

 • MÜŞTERİ ODAKLI PAZARLAMA, İLERİ SATIŞ TEKNİKLERİ ve ETKİLİ İLETİŞİM STRATEJİLERİ

  MÜŞTERİ ODAKLI PAZARLAMA, İLERİ SATIŞ TEKNİKLERİ ve ETKİLİ İLETİŞİM STRATEJİLERİ

  Bankacılık için özel Hazırlanan 2 günlük Müşteri Odaklı Pazarlama ileri Satış Teknikleri ve Etkili iletişim Stratejileri 21.yüzyılda artan küresel ve yerel rekabet koşullarında,başarılı satış hedeflerini gerçek leştirmek için müşteri odaklı pazarlama yönetimi yaklaşımına göre stratejileri ve ileri satış tekniklerini uygulamak gerekmektedir.Bu doğrultuda katılımcılara Stratejik Pazarlama yönetimi yaklaşımına göre hazır lanan İleri Satış Tekniklerini uygulamadan geniş kapsamlı örnekler ver mek suretiyle katılımcılara öğretmek.

  Eğitim Koordinatörleri:
  Gülriz Aygül

  Eğitim Broşürü:
  PDF - 476KB

 • RİSK YÖNETİMİ

  RİSK YÖNETİMİ

  Eğitim sonucunda katılımcılar Risk Yönetimi programının getireceği: Futures Kontratlar ; Forward Kontratlar ; Opsiyonlar ; Swaplar; konularında detaylı bilgiye sahip olacaklardır.

  Eğitim Koordinatörleri:
  Gülriz Aygül

  Eğitim Broşürü:
  PDF - 359KB

 • SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ İLERİ DÜZEY LİSANSLAMA SINAVLARINA HAZIRLIK PROGRAMI

  SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ İLERİ DÜZEY LİSANSLAMA SINAVLARINA HAZIRLIK PROGRAMI

  Eğitim programımıza; SPK sınavlarına hazırlananlar; Bankaların Hazine Fon Yönetimi ,Risk Yönetimi ve Kurumsal / Ticari birimlerinde çalışanlar; KOBİ’lerin orta ve üst düzey yöneticileri ile konuya ilgi duyan herkes katılabilir.

  Eğitim Koordinatörleri:
  Gülriz Aygül

  Eğitim Broşürü:
  PDF - 408KB

 • ETKİN TAKIM ÇALIŞMASI ve STRES YÖNETİMİ

  ETKİN TAKIM ÇALIŞMASI ve STRES YÖNETİMİ

  Kıyasıya rekabet ortamında firmaların ayakta kalmasını ve fark yaratmasını sağlayan değer "insan" dır. İşletmelerin bu en değerli varlıklarını geliştirmeleri ve etkili bir şekilde yönetmeleri gerekir.Bu da kaçınılmaz bir şekilde takım çalışması, iletişim, stres yönetimi gibi konuların önemini arttırır.

  Eğitim Koordinatörleri:
  Gülriz Aygül

  Eğitim Broşürü:
  PDF - 467KB

 • KARA PARA AKLAMA SUÇU

  KARA PARA AKLAMA SUÇU

  Bankacılık ve finans alanında çalışanların kara para aklama suçu konusunda bilinçlendirilmesini ve çalışma hayatında nelere dikkat etmelerini ve yaşadıkları olaylar karşısında nasıl davranmaları gerektiğini göstermeyi amaçlamaktadır.

  Eğitim Koordinatörleri:
  Gülriz Aygül

  Eğitim Broşürü:
  PDF - 227KB

 • KOBİLERDE PAZARLAMA YÖNETİMİ

  KOBİLERDE PAZARLAMA YÖNETİMİ

  Küresel ve yerel rekabet koşullarının her geçen gün arttığı günümüzde pazarlama ve satış tekniklerinin önemi her geçen gün artmaktadır. Pazarlama Yönetimi eğitimi katılımcılara pazarlama kavramı ve teknikleri ile ilgili detaylı bilgi vermeyi amaçlamaktadır.

  Eğitim Koordinatörleri:
  Gülriz Aygül

  Eğitim Broşürü:
  PDF - 423KB

 • İNSAN KAYNAKLARINDA PERFORMANS YÖNETİMİ SİSTEMİ ve ANALİZİ

  İNSAN KAYNAKLARINDA PERFORMANS YÖNETİMİ SİSTEMİ ve ANALİZİ

  Bu eğitim programının amacı, Bir kurum içinde etkin bir performans yönetimi sisteminin kurulması için gerekli sistematik yaklaşım ile ilgili bilgileri kazandırmak, kuruluş yöneticilerinin performans yönetimi ve değerlendirme sistemini etkili bir yönetim aracı olarak kullanmalarını sağlamaktır.

  Eğitim Koordinatörleri:
  Gülriz Aygül

  Eğitim Broşürü:
  PDF - 323KB

 • İŞ HUKUKUNDA ÜCRETLİ VE ÜCRETSİZ İZİN UYGULAMALARI

  İŞ HUKUKUNDA ÜCRETLİ VE ÜCRETSİZ İZİN UYGULAMALARI

  Özellikle ekonomik krizin başladığı günden bu yana iş hayatının en önemli konularından biri de ücretli ve ücretsiz izin uygulamaları olarak karşımıza çıkmaktadır. İş Hukukunda Ücretli ve Ücretsiz İzin Uygulamaları Eğitimi, işverenleri ve yöneticilerini konu hakkında uygulama düzeyinde bilinçlendirmeyi amaçlamaktadır.

  Eğitim Koordinatörleri:
  Gülriz Aygül

  Eğitim Broşürü:
  PDF - 346KB

 • KREDİ DERECELENDİRME (RATING) YÖNTEMLERİ

  KREDİ DERECELENDİRME (RATING) YÖNTEMLERİ

  Bankacılar ve KOBİ’ler için özel hazırlanan 2 günlük Kredi Derecelendirme (Rating) Yöntemleri Eğitimi katılımcıları Rating Şirketlerinin işletmeleri derecelendirirken kullandıkları yöntemler ve dikkat ettikleri hususlar konularında bilgilendirmeyi amaçlamaktadır.

  Eğitim Koordinatörleri:
  Gülriz Aygül

  Eğitim Broşürü:
  PDF - 394KB

 • MÜŞTERİ ODAKLI PAZARLAMA

  MÜŞTERİ ODAKLI PAZARLAMA

  Müşteri Odaklı Pazarlama eğitimi katılımcılara 21. Yüzyılda rekabet üstünlüğü yaratan strateji modelleri ve müşteri odaklı pazarlama uygulamaları ile ilgili detaylı bilgi vermeyi amaçlamaktadır.

  Eğitim Koordinatörleri:
  Gülriz Aygül

  Eğitim Broşürü:
  PDF - 391KB

 • KOBİLERDE MÜŞTERİ ODAKLI PAZARLAMA

  KOBİLERDE MÜŞTERİ ODAKLI PAZARLAMA

  Müşteri Odaklı Pazarlama eğitimi katılımcılara 21. Yüzyılda rekabet üstünlüğü yaratan strateji modelleri ve müşteri odaklı pazarlama uygulamaları ile ilgili detaylı bilgi vermeyi amaçlamaktadır.

  Eğitim Koordinatörleri:
  Gülriz Aygül

  Eğitim Broşürü:
  PDF - 391KB

 • İŞLETMELERDE KARİYER YÖNETİMİ SİSTEMİ KURULMASI

  İŞLETMELERDE KARİYER YÖNETİMİ SİSTEMİ KURULMASI

  Bu eğitim programının amacı, Katılımcılara, bireysel bir fonksiyon olan kariyer planlamasının işletme içinde desteklenmesi için kurulması gereken kariyer yönetimi sistemi ile ilgili gerekli bilgilerin aktarılmasıdır. Katılımcı bu eğitim sonunda bir işletmede etkin kariyer yönetimi sisteminin nasıl kurulacağını ve sistem süreçlerini öğrenecektir.

  Eğitim Koordinatörleri:
  Gülriz Aygül

  Eğitim Broşürü:
  PDF - 394KB

 • HAYATIN RİTMİNİ YAKALAMAK

  HAYATIN RİTMİNİ YAKALAMAK

  İç’te ve İş’te başarı ve mutluluk yollarını anlatan bu Kişisel Gelişim Eğitimini alacak katılımcılara akıl - mantık - vicdan üçlüsünü kullanarak, negatif duyguları bertaraf etmeye ve düşünce kalıplarınızı aydınlığa, daha yaratıcı, başarılı ve mutlu olmak için cevapları kendi içinizde arama yolculuğuna davet ediyoruz…

  Eğitim Koordinatörleri:
  Gülriz Aygül

  Eğitim Broşürü:
  PDF - 0KB

 • İŞ SÖZLEŞMESİNİN SONA ERDİRİLMESİ

  İŞ SÖZLEŞMESİNİN SONA ERDİRİLMESİ

  İş sözleşmesinin birçok sona erme şekli vardır. Sözleşmenin sona erdirilmesinde yanlış yolun seçilmesi ve yasada öngörülen sona erme prosedürüne uyulmaması işyerleri açısından hem maddi hem de prestij kayıplarına yol açmaktadır. İş Sözleşmesinin Sona Erdirilmesi Eğitimi işveren ve yöneticilere konu ile ilgili doğru ve güncel bilgiyi uygulama seviyesinde sunmaktadır.

  Eğitim Koordinatörleri:
  Gülriz Aygül

  Eğitim Broşürü:
  PDF - 359KB

 • ŞİRKET DEĞERLEME YÖNTEMLERİ

  ŞİRKET DEĞERLEME YÖNTEMLERİ

  Şirket Değerleme Yöntemleri Eğitimi katılımcıları şirket değerlemelerinde kullanılan farklı yöntemler ile şirket değerini etkileyen faktörler konularında bilgilendirmeyi amaçlamaktadır.

  Eğitim Koordinatörleri:
  Gülriz Aygül

  Eğitim Broşürü:
  PDF - 393KB

 • MÜŞTERİ HİZMETLERİNDE MÜKEMMELLİK

  MÜŞTERİ HİZMETLERİNDE MÜKEMMELLİK

  Bankalar ve Finans Kurumları için özel hazırlanan 2 günlük Müşteri Hizmetlerinde Mükemmellik Eğitimi Müşteri ile sıcak temasta bulunan personelin, hayata bakış açılarını ve iletişim becerilerini sorgularken, iletişimi bir güç olarak kullanabilecekleri bilgi ve becerileri uygulamalı olarak kazandırmayı amaçlamaktadır.

  Eğitim Koordinatörleri:
  Gülriz Aygül

  Eğitim Broşürü:
  PDF - 386KB

 • KOBİLERDE KİŞİSEL SATIŞ TEKNİKLERİ

  KOBİLERDE KİŞİSEL SATIŞ TEKNİKLERİ

  Bu eğitim katılımcılara 21. yüzyılda artan küresel ve yerel rekabet koşullarında, başarılı satış hedeflerini gerçekleştirmek için stratejik pazarlama yönetimi yaklaşımına göre hazırlanan ileri satış teknikleri uygulamaları ile ilgili detaylı bilgi vermeyi amaçlamaktadır.

  Eğitim Koordinatörleri:
  Gülriz Aygül

  Eğitim Broşürü:
  PDF - 394KB

 • ETKİN YÖNETİM ve LİDERLİK

  ETKİN YÖNETİM ve LİDERLİK

  Bu eğitim programının amacı, katılımcılara şirket yöneticiliği hakkındaki bilgilerini geliştirmek, kişiler ve departmanlar arası iletişim sisteminin anlaşılmasını sağlamak ve kuvvetlendirmek, şirket içinde takım çalışmasını yaratmak, kurum kültürünü algılamalarını sağlamak ve işletmelerinde LİDER olma konusunda beceriler kazandırmaktır.

  Eğitim Koordinatörleri:
  Gülriz Aygül

  Eğitim Broşürü:
  PDF - 326KB

 • EĞİTİCİNİN EĞİTİMİ

  EĞİTİCİNİN EĞİTİMİ

  Şirketlerde, okullarda, hastanelerde eğitmenlik yapanlar ile mesleğinde sunum tekniklerini kullanan tüm çalışanlara profesyonellik sağlamak. Eğitimlerin verilmesi sırasında eğitim yöntemleri ile ilgili teknikleri vermek, kendilerini değerlendirmelerini sağlamak ve kendilerini geliştirebilmeleri için gerekli altyapının oluşturulması amaçlanmaktadır.

  Eğitim Koordinatörleri:
  Gülriz Aygül

  Eğitim Broşürü:
  PDF - 372KB

 • ESNEK ÇALIŞMA SÜRELERİ

  ESNEK ÇALIŞMA SÜRELERİ

  Yeni İş Kanunu ile birlikte çalışma ilişkilerine esneklik kazandıran birçok yeni düzenleme getirilmiştir. Bu düzenlemeler arasında özellikle çalışma sürelerinin esnekleştirilmesine ilişkin hükümler işverenler açısından çok büyük önem taşımaktadır. Esnek çalışma modellerini etkin bir şekilde kullanabilen işverenler, hem çalışma hayatının değişken yapısı karşısında işçilerinin çalışma saatlerini daha esnek ayarlayabilmekte, hem de bunu yaparken fazla mesai gibi birçok masraf kalemlerinden tasarruf edebilmektedir. Esnek Çalışma Süreleri Eğitiminin amacı işveren ve yöneticilerini konu hakkında bilgilendirmektir.

  Eğitim Koordinatörleri:
  Gülriz Aygül

  Eğitim Broşürü:
  PDF - 346KB

 • ULUSLARARASI FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI

  ULUSLARARASI FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI

  Bugün dünyada finansal raporlamaya yön veren standartlar seti olan Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (UFRS) raporlamada tek otorite olma yolunda emin adımlarla ilerlemektedir. Bu eğitim katılımcılara Uluslararası Finansal Raporlama Standartları ve uygulamaları ile ilgili bilgilendirmeyi amaçlamaktadır.

  Eğitim Koordinatörleri:
  Gülriz Aygül

  Eğitim Broşürü:
  PDF - 399KB

 • PAZARLAMA YÖNETİMİ

  PAZARLAMA YÖNETİMİ

  Küresel ve yerel rekabet koşullarının her geçen gün arttığı günümüzde pazarlama ve satış tekniklerinin önemi her geçen gün artmaktadır. Pazarlama Yönetimi eğitimi katılımcılara pazarlama kavramı ve teknikleri ile ilgili detaylı bilgi vermeyi amaçlamaktadır.

  Eğitim Koordinatörleri:
  Gülriz Aygül

  Eğitim Broşürü:
  PDF - 423KB

 • KOBİLERDE YENİLİKÇİ KÜLTÜRÜN GELİŞTİRİLMESİ

  KOBİLERDE YENİLİKÇİ KÜLTÜRÜN GELİŞTİRİLMESİ

  Günümüzde yenilik yapma, faaliyette bulunulan sektöre bağlı olmaksızın önemli bir zorunluluk haline gelmiştir. Markalaşma ihtiyacı, ürün yaşam süresinin kısalması ve global pazarlarda rekabet firmaların fark yaratmalarını; ürün, süreç ve maliyetleriyle ilgili yenilikler yapmalarını gerektirmektedir. Bu eğitimin amacı katılımcılara vaka analizleri eşliğinde yenilikçiliğin önündeki engelleri aşarak, yaratıcı ve innovatif bir kültür yaratma konusunda bilgiler vermektir.

  Eğitim Koordinatörleri:
  Gülriz Aygül

  Eğitim Broşürü:
  PDF - 386KB

 • PROJE YÖNETİMİ

  PROJE YÖNETİMİ

  Bu eğitim programının amacı, işletmelerde uygulanan projelerin etkin ve verimli olarak yönetilmesi ile ilgili bilgi sunmak ve katılımcıların bu konudaki becerilerini artırmaktır. Katılımcılar etkin proje yönetimi ile ilgili bilgi sahibi olacaklar ve projelerin planlandığı zaman ve bütçe içinde bitirilme yöntemlerini ve projenin izleme sistemini öğreneceklerdir. Etkin proje yönetimi konusunda bilgi sahibi olan çalışanlar, rol aldıkları projelerin planlanan zaman ve bütçe içinde bitirilmesini sağlayarak işletmenin verimliliği ve karlılığına katkıda bulunmaktadırlar.

  Eğitim Koordinatörleri:
  Gülriz Aygül

  Eğitim Broşürü:
  PDF - 324KB

 • ETKİN ZAMAN KULLANIMI

  ETKİN ZAMAN KULLANIMI

  Şirketlerde, okullarda, hastanelerde eğitmenlik yapanlar ile mesleğinde sunum tekniklerini kullanan tüm çalışanlara profesyonellik sağlamak. Eğitimlerin verilmesi sırasında eğitim yöntemleri ile ilgili teknikleri vermek, kendilerini değerlendirmelerini sağlamak ve kendilerini geliştirebilmeleri için gerekli altyapının oluşturulması amaçlanmaktadır.

  Eğitim Koordinatörleri:
  Gülriz Aygül

  Eğitim Broşürü:
  PDF - 393KB

 • MOBBING (İŞ HUKUKU UYGULAMALARI)

  MOBBING (İŞ HUKUKU UYGULAMALARI)

  Mobbing (İşyerinde Psikolojik Taciz) Eğitimi, işverenler ve şirket yöneticilerini, mobbing dolayısıyla uğranılan zararlardan iş hukuku uygulamasında işverenler açısından ne tür sorumluluklar doğduğu, işverenlerin yükümlülükleri ve bu sorumluluklardan kurtulma yöntemleri konusunda bilgilendirmeyi amaçlamaktadır.

  Eğitim Koordinatörleri:
  Gülriz Aygül

  Eğitim Broşürü:
  PDF - 349KB

 • FİNANSAL ANALİZ TEKNİKLERİ

  FİNANSAL ANALİZ TEKNİKLERİ

  Finansal Analiz Teknikleri eğitimi mali tabloların ulusal ve uluslararası düzeyde muhasebe standartlarına göre hazırlanma esasları ile hazırlanan finansal tabloların nasıl analiz edileceği, analiz teknikleri ve yorumlamaya ilişkin detaylı bilgi kazandırmayı amaçlamaktadır.

  Eğitim Koordinatörleri:
  GÜlriz Aygül

  Eğitim Broşürü:
  PDF - 402KB

 • TEMEL SATIŞ BECERİLERİ

  TEMEL SATIŞ BECERİLERİ

  Eğitim sonucunda katılımcılara Yaratıcı Temel Satıi Becerileri Eğitim programının getireceği: Temel Satış Teknik ve Taktikleri ; Satış Nedir ve Satışçı kimdir? ; Satışçı Müşteri İlişkisi; Satışta Formüller ve Beceriler; Satışın Aşamalarının Ele Alınması; Satış Anı davranışları; Satış Anı Davranışları “Gelişme-Sonuçlandırma”; gibi konularda ayrıntılı bilgi sahibi olacaklardır.

  Eğitim Koordinatörleri:
  Gülriz Aygül

  Eğitim Broşürü:
  PDF - 452KB

 • KOBİLERDE ETKİN TAKIM ÇALIŞMASI ve STRES YÖNETİMİ

  KOBİLERDE ETKİN TAKIM ÇALIŞMASI ve STRES YÖNETİMİ

  Kıyasıya rekabet ortamında firmaların ayakta kalmasını ve fark yaratmasını sağlayan değer "insan" dır. İşletmelerin bu en değerli varlıklarını geliştirmeleri ve etkili bir şekilde yönetmeleri gerekir.Bu da kaçınılmaz bir şekilde takım çalışması, iletişim, stres yönetimi gibi konuların önemini arttırır.

  Eğitim Koordinatörleri:
  Gülriz Aygül

  Eğitim Broşürü:
  PDF - 467KB

 • İNSAN KAYNAKLARI VE İŞ HUKUKU

  İNSAN KAYNAKLARI VE İŞ HUKUKU

  İnsan Kaynakları ve İş Hukuku eğitimi yöneticilerin ve insan kaynakları departmanında çalışanların iş hukuku konusunda bilinçlendirilmesini ve işyerlerinde çalışma hayatı ile ilgili karşılaştıkları problemlerin çözüm yollarını göstermeyi amaçlamaktadır.

  Eğitim Koordinatörleri:
  Gülriz Aygül

  Eğitim Broşürü:
  PDF - 395KB

 • İŞ ORTAMINDAKİ STRESİ FAYDALI HALE GETİRME

  İŞ ORTAMINDAKİ STRESİ FAYDALI HALE GETİRME

  Çalışan insanın gün içinde verimliliğini etkileyen unsurlardan biri strestir. Bu seminerin amacı, zihinsel ve fiziksel olarak daha dayanıklı olmayı, stresi verimlilik artırmada kullanmayı isteyenlere ışık tutmasıdır.

  Eğitim Koordinatörleri:
  Gülriz Aygül

  Eğitim Broşürü:
  PDF - 405KB

 • OUTSOURCING ve İŞ HUKUKU UYGULAMALARI

  OUTSOURCING ve İŞ HUKUKU UYGULAMALARI

  Outsourcing uygulamada genellikle sadece işletmesel yönü bilinen bir konudur. Halbuki iş hukukumuzda outsource (dış alım) yapılması katı kurallara bağlanmıştır. Hukuksal yönü pek bilinmediğinden iş hukukundan doğan davalarda dış alım yapan işverenler, iş verdikleri işverenlerin işçilerinden kaynaklı büyük maddi zararlara ve prestij kaybına uğramaktadırlar. Eğitimimizin amacı şirkette özellikle yönetsel karar alıcıları bu konuda bilgilendirmektir.

  Eğitim Koordinatörleri:
  Gülriz Aygül

  Eğitim Broşürü:
  PDF - 372KB

 • MALİ ANALİZ UYGULAMALARI

  MALİ ANALİZ UYGULAMALARI

  Bu seminerin amacı katılımcılara işletmelerin finansal performanslarının değerlendirilmesi sürecindeki temel bilgileri aktarmak ve bu konulardaki bilgi ve becerilerini artırmaktır.

  Eğitim Koordinatörleri:
  Gülriz Aygül

  Eğitim Broşürü:
  PDF - 387KB

 • KİŞİSEL SATIŞ TEKNİKLERİ

  KİŞİSEL SATIŞ TEKNİKLERİ

  Bu eğitim katılımcılara 21. yüzyılda artan küresel ve yerel rekabet koşullarında, başarılı satış hedeflerini gerçekleştirmek için stratejik pazarlama yönetimi yaklaşımına göre hazırlanan ileri satış teknikleri uygulamaları ile ilgili detaylı bilgi vermeyi amaçlamaktadır.

  Eğitim Koordinatörleri:
  Gülriz Aygül

  Eğitim Broşürü:
  PDF - 394KB

 • KOBİLERİN İNSAN KAYNAKLARI ve İŞ HUKUKU

  KOBİLERİN İNSAN KAYNAKLARI ve İŞ HUKUKU

  Kobilerin İnsan Kaynakları ve İş Hukuku eğitimi yöneticilerin ve insan kaynakları departmanında çalışanların iş hukuku konusunda bilinçlendirilmesini ve işyerlerinde çalışma hayatı ile ilgili karşılaştıkları problemlerin çözüm yollarını göstermeyi amaçlamaktadır.

  Eğitim Koordinatörleri:
  Gülriz Aygül

  Eğitim Broşürü:
  PDF - 395KB

 • Telefonda Etkili İletişim Teknikleri

  Telefonda Etkili İletişim Teknikleri

  Eğitim Koordinatörleri:
  Gülriz Aygül

  Eğitim Broşürü:
  PDF - 364KB

 • DIŞ TİCARETİN FİNANSMANINDA KULLANILAN KREDİLER

  DIŞ TİCARETİN FİNANSMANINDA KULLANILAN KREDİLER

  Dış Ticaretin Finansmanında kullandırılan kredilerin uygulamacı bakış açısıyla ve örnek olaylar ile analizi amaçlanmaktadır.

  Eğitim Koordinatörleri:
  Gülriz Aygül

  Eğitim Broşürü:
  PDF - 390KB

 • YARATICI İLERİ SATIŞ BECERİLERİ

  YARATICI İLERİ SATIŞ BECERİLERİ

  Eğitim sonucunda katılımcılara Yaratıcı İleri Satış Becerileri eğitim programının getireceği: Yaratıcılık ve Yaratıcı Satış Teknik ve Taktikleri ; Satışta Motivasyon ve Sosyal Statülere Göre Satış ; Nlp ve Meta Programlar ; İtiraz Karşılama ; Satışta Yaratıcı Formüller ve Beceriler ; Satış Öncesi ve Satış Anı Sonuçlandırma Becerileri; gibi konularda ayrıntılı bilgi sahibi olacaklardır.

  Eğitim Koordinatörleri:
  Gülriz Aygül

  Eğitim Broşürü:
  PDF - 432KB

 • İŞ HAYATINDA ETİK DEĞERLER VE DAVRANIŞ KURALLARI

  İŞ HAYATINDA ETİK DEĞERLER VE DAVRANIŞ KURALLARI

  Eğitim Koordinatörleri:
  Gülriz Aygül

  Eğitim Broşürü:
  PDF - 363KB

 • KREDİLER

  KREDİLER

  Eğitim sonucunda katılımcılar : Kredinin tanımı ve unsurları ; Bankalar kanununun krediye ilişkin hükümleri ; Kredinin sınıflandırılması ; Kredinin Teminatları ; Kredilerin sınıflandırılması; Genel plasman ilkeleri ; Kredilendirme süreci ; konularında detaylı bilgi sahibi olacaklardır.

  Eğitim Koordinatörleri:
  Gülriz Aygül

  Eğitim Broşürü:
  PDF - 340KB

 • YARATICI İLERİ SATIŞ BECERİLERİ VE İLETİŞİM - BEDEN DİLİ

  YARATICI İLERİ SATIŞ BECERİLERİ VE İLETİŞİM - BEDEN DİLİ

  Eğitim sonucunda katılımcılara Yaratıcı İleri Satış Becerileri ve İletişim - Beden Dili eğitim programının getireceği: Yaratıcılık ve Yaratıcı Satış Teknik ve Taktikleri; Satışta Yaratıcı Formüller ve Beceriler; Etkili İletişim ve Beden Dili; Satış Öncesi ve Satış Anı Sonuçlandırma Becerileri; Beden Dilini Kullanma Motivasyon ve Etkili Konuşma; gibi konularda ayrıntılı bilgi sahibi olacaklardır.

  Eğitim Koordinatörleri:
  Gülriz Aygül

  Eğitim Broşürü:
  PDF - 398KB

 • Sinerji

  Sinerji

  Eğitim Koordinatörleri:
  Gülriz Aygül

  Eğitim Broşürü:
  PDF - 362KB

 • KREDİLER ÖZELİNDE BANKACILIK YASASI ve ALT DÜZENLEMELER

  KREDİLER ÖZELİNDE BANKACILIK YASASI ve ALT DÜZENLEMELER

  Eğitim sonucunda katılımcılar krediler özelinde bankacılık yasası ve alt düzenlemelerin getireceği: Bankanın tanımı ve türleri ; Kurumsal yönetim ilkeleri ; Bankalar kanuna göre kredi ve unsurları ; Kredi riski , Kredi sınırları gibi konularda detaylı bilgiye sahip olacaklardır.

  Eğitim Koordinatörleri:
  Gülriz Aygül

  Eğitim Broşürü:
  PDF - 359KB

 • Eğitim Koordinatörleri:

  Eğitim Broşürü:
  PDF - 0KB

 • SATIŞ ve PAZARLAMA İÇİN ÇOKLU KANAL YÖNETİMİ

  SATIŞ ve PAZARLAMA İÇİN ÇOKLU KANAL YÖNETİMİ

  Pazarlama ve Satış kavramlarının çoklu kanal yönetimi ile ilişkilendirilerek ele alındığı bu program ile katılımcılar çeşitli olay çözümlemeleri ile pratik uygulama yöntemleri konusunda bilgi sahibi olacaklardır. Aynı zamanda program kapsamında katılımcıların, alternatif kanalların gelişimi ve müşterinin davranışsal evrimi konusunda da fikir sahibi olarak pazarlama ve satış aktivitelerinin planlanması ve uygulanmasına yönelik vizyonlarını geliştirmeleri ve aktivitelerdeki etki alanlarını fark etmeleri hedeflenmektedir.

  Eğitim Koordinatörleri:
  Gülriz Aygül

  Eğitim Broşürü:
  PDF - 401KB

 • TELEMARKETING VE TELEFONDA İLETİŞİM

  TELEMARKETING VE TELEFONDA İLETİŞİM

  Günün yoğun iş temposu içerisine çalışma saatlerini ve iş dışı saatlerinin de büyük bir kısmını telefon görüşmelerine ayıran kişilerin diğerlerine göre görüşme farklılıkları göstermeleri gerekir. Bu eğitimin amacı telefon görüşmelerine önem veren ve işlerini telefon aracılığıyla yürüten kişilere daha etkin sonuçlar elde etmelerini sağlamaktır. Bünyesinde çağrı merkezleri ile çalışmakta olan, telefon ile satış yapan ve satış destek fonksiyonlarını ağırlıklı olarak telefon kanalı ile karşılayan tüm kurumların faydalanabileceği, çalışanların deneyimleri ve kurumun özelliklerine göre uyarlanmıştır.

  Eğitim Koordinatörleri:
  Gülriz Aygül

  Eğitim Broşürü:
  PDF - 383KB

 • SORUNLU KREDİLER VE ERKEN UYARI SİNYALLERİ

  SORUNLU KREDİLER VE ERKEN UYARI SİNYALLERİ

  Eğitim sonucunda katılımcılar : Sorunlu kredilerin tanımı ; Sorunlu kredilerin yarattığı olumsuzluklar ; Sorunlu kredinin oluşumu ; Erken uyarı sinyalleri ; Karşılıklar yönetmeliği ; konularında detaylı bilgi sahibi olacaklardır.

  Eğitim Koordinatörleri:
  Gülriz Aygül

  Eğitim Broşürü:
  PDF - 410KB

 • MAĞAZACILIK SİSTEMİNDE SATIŞ ELEMANLARININ GÜCÜ

  MAĞAZACILIK SİSTEMİNDE SATIŞ ELEMANLARININ GÜCÜ

  Seminerde günümüzün modern mağazacılık anlayışı çerçevesinde geliştirilen rekabet edebilme ve hizmette farklılık oluşturabilmek için satış elemanlarına eğitim verilmesidir. Eğitimin sonunda katılımcıların satış teknikleri ve müşteri ilişkileri konularında istenen danışman yetkinliğine ulaşmaları hedeflenmektedir.

  Eğitim Koordinatörleri:
  Gülriz Aygül

  Eğitim Broşürü:
  PDF - 403KB

 • UYGULAMACI BAKIŞ AÇISIYLA TEMİNAT MEKTUPLARI

  UYGULAMACI BAKIŞ AÇISIYLA TEMİNAT MEKTUPLARI

  Teminat mektuplarının hem yasalar hem de bankacılık uygulamaları temelinde, örnek olaylar ve metinler üzerinden analizi..

  Eğitim Koordinatörleri:
  Gülriz Aygül

  Eğitim Broşürü:
  PDF - 353KB

 • MÜŞTERİ SEGMENTASYONU ve MÜŞTERİ ODAKLI PAZARLAMA YÖNETİMİ

  MÜŞTERİ SEGMENTASYONU ve MÜŞTERİ ODAKLI PAZARLAMA YÖNETİMİ

  Müşteri Segmentasyonu ve Müşteri Odaklı Yönetim programında katılımcılara pratik uygulama örnekleri ile müşteri segmentasyonu için izlenmesi gereken yöntemler, kavramlar ve çalışma vizyonu aktarılacaktır. Aynı zamanda çeşitli olay çözümlemeleri ile anlatılacak segmentasyon hazırlıkları sonrasında müşteri odaklı bir işleyiş için izlenmesi göreken iş yöntemlerini anlamaları hedeflenmektedir.

  Eğitim Koordinatörleri:
  Gülriz Aygül

  Eğitim Broşürü:
  PDF - 398KB

 • BASEL II KRİTERLERİ

  BASEL II KRİTERLERİ

  Bankacılar için özel hazırlanan 2 günlük Basel II Kriterleri Eğitimi katılımcıları 1 Ocak 2009 yılından itibaren yürürlüğe girecek ve finans piyasalarında kabuk değişimi yaratacak Basel II kriterlerini doğru anlamayı ve uygulamayı amaçlamaktadır.

  Eğitim Koordinatörleri:
  Gülriz Aygül

  Eğitim Broşürü:
  PDF - 433KB

 • ENTEGRE PAZARLAMA İLETİŞİMİ ve REKLAMCILIK SÜREÇLERİ

  ENTEGRE PAZARLAMA İLETİŞİMİ ve REKLAMCILIK SÜREÇLERİ

  Bu eğitim ile katılımcılara entegre pazarlama iletişimi ve reklamcılık alanındaki kavramlar çok boyutlu olarak reklam veren ve reklamcı tarafındaki farklı örneklerle aktarılacak, çok kanallı olarak planlanacak iletişim harekatı aktivitelerinin reklam veren tarafında nasıl hazırlanması gerektiğinden reklam ajansındaki yaratım sürecine, çok kanallı müşteri iletişiminin planlanmasından saha ekiplerinin pazarlama iletişiminde kullanımına kadar marka ve ürünün iletişimine yönelik süreçlerin tamamı sırasıyla aktarılacaktır.

  Eğitim Koordinatörleri:
  Gülriz Aygül

  Eğitim Broşürü:
  PDF - 408KB

 • SATIŞTA "KÖPEKBALIĞI" OLMAK

  SATIŞTA "KÖPEKBALIĞI" OLMAK

  Satış hedefleri ve hedef tutturmaya yönelik etkili satış yöntemleriyle satış ekibinde adım adım farkındalık yaratmak,Satışta etkinliğin geliştirilmesi yönünde oluşturulan stratejileri satış ekibiyle interaktif bir şekilde paylaşmak,Satışta “Başarı Ruhunu” yaşanmış örneklerle hissettirmek ve başarıya yönelik motivasyon ve coşku yaratmak.

  Eğitim Koordinatörleri:
  Gülriz Aygül

  Eğitim Broşürü:
  PDF - 389KB

 • BASEL II ve KOBİLER

  BASEL II ve KOBİLER

  KOBİLER için özel hazırlanan 2 günlük Basel II ve KOBİLER konulu eğitim, katılımcıları 1 Ocak 2009 yılından itibaren yürürlüğe girecek ve KOBİLERİN mali yapılarında kabuk değişimi yaratacak Basel II kriterlerinin KOBİLER tarafından daha doğru anlaşılmasını amaçlamaktadır.

  Eğitim Koordinatörleri:
  Gülriz Aygül

  Eğitim Broşürü:
  PDF - 0KB

 • KRİZ YÖNETİMİ

  KRİZ YÖNETİMİ

  Krizi Fark etmek ve Anlamak, Krizi Yönetebilmek, ya da Krizin Sizi Yönetmesi , Kriz Yönetimine Hazırlanma , Krizi Kontrol Altına Alma , Krizden Ders Çıkarma.

  Eğitim Koordinatörleri:
  Gülriz Aygül

  Eğitim Broşürü:
  PDF - 415KB

 • KREDİ ANALİZİ

  KREDİ ANALİZİ

  Bankacılar için özel hazırlanan 2 günlük Kredi Analizi Eğitimi katılımcıları şirket ve kredi analiz teknikleri hakkında ileri düzeyde bilgilendirmeyi amaçlamaktadır.

  Eğitim Koordinatörleri:
  Gülriz Aygül

  Eğitim Broşürü:
  PDF - 436KB

 • SATIŞ PERFORMANSI EĞİTİMİ

  SATIŞ PERFORMANSI EĞİTİMİ

  Günümüzde satışın yeni tanımı doğrultusunda satış becerilerini, ekibin uzmanlığını ve heyecanını hissettirerek satış performansını artırmayı, Satış ekibinin Habaş ayrıcalığı ve kültürü doğrultusunda ürünle, müşteriyle ve birbirleriyle olan sözel - bedensel iletişimlerini kuvvetlendirmeyi, Ekibin Müşteri Memnuniyetini en üst düzeyde tutarken ticari hedeflerin gerçekleşmesi konusunda da farkındalıklarını artırmayı amaçlamaktadır.

  Eğitim Koordinatörleri:
  Gülriz Aygül

  Eğitim Broşürü:
  PDF - 963KB

 • PROFESYONEL YAŞAMDA STRES YÖNETİMİ

  PROFESYONEL YAŞAMDA STRES YÖNETİMİ

  Günümüzde stres kavramı üzerinde çok yoğun biçimde durulmasının ve kavramın iş dünyası açısından kazandığı önemin sebepleri nelerdir? Stres yaşantısının birey ve organizasyonlar üzerindeki etkileri nelerdir? Stresle hangi yöntem ve teknikler kullanılarak başa çıkılabilir? Stresin verimli biçimde yönetimi nasıl sağlanabilir? Sıralanan bu temel sorular eşliğinde yürütülecek olan eğitim programı, bir yandan bireysel ve organizasyonel düzeyde yaşanabilen stres deneyiminin doğasına ilişkin bilgi ve anlayış kazandırmayı, bir yandan da stresle başa çıkmada kullanılan etkin yöntemler aracılığıyla “birey” ve “organizasyon” düzeylerinde “Stres Yönetimi”ne ilişkin deneyimsel bir kavrayış kazandırmayı amaçlamaktadır.

  Eğitim Koordinatörleri:
  Gülriz Aygül

  Eğitim Broşürü:
  PDF - 393KB

 • SATIŞ ETKİNLİĞİ AÇISINDAN TEMEL BANKACILIK ÜRÜNLERİ VE İŞLEYİŞİ

  SATIŞ ETKİNLİĞİ AÇISINDAN TEMEL BANKACILIK ÜRÜNLERİ VE İŞLEYİŞİ

  Bankacılık ve finans alanında yeni çalışanların, yönetici adaylarının ve satış kadrosuna atanan operasyonculara yönelik; Genel bankacılık ürünlerinin, Aktif / Pasif Yönetimi ışığında nakdi ve gayrinakdi olarak, bireysel ve kurumsal bankacılık kırılımında, hazine ürünlerini de içerecek şekilde satış etkinliği ve verimliliği açısından işleyişlerini aktarmak üzere farklı bir bakış açısı ile hazırlanmış bir eğitimdir.

  Eğitim Koordinatörleri:
  Gülriz Aygül

  Eğitim Broşürü:
  PDF - 435KB

 • ETKİLİ HİZMET PAZARLAMASI STRATEJİLERİ

  ETKİLİ HİZMET PAZARLAMASI STRATEJİLERİ

  Hizmet ile mal arasındaki farkları pazarlama karması ve stratejileri üzerinde yaratacağı değişikler bakımından ele alan bu eğitim programında, hizmet pazarlamasının kavram ve uygulamaları, hizmet alanında tüketici davranışları, hizmet sürecinde katılımcı faktörü, talep-kapasite yönetimi, fiziksel kanıtların kullanımı, fiyatlandırma politikaları, hizmet kalitesi modelleri gibi hizmet sektörünün yoğun rekabet ortamında öne çıkmak için hizmet firmaları açısından kritik önem taşıyan strateji ve teknikler ele alınmaktadır.

  Eğitim Koordinatörleri:
  Gülriz Aygül

  Eğitim Broşürü:
  PDF - 391KB

 • İÇ DENETİM VE İÇ KONTROL İLKELERİ

  İÇ DENETİM VE İÇ KONTROL İLKELERİ

  Şirketlerin üst düzey yöneticileri ,iç denetim departmanları için özel hazırlanan İç Denetim ve İç Kontrol İlkeleri eğitimi;Yeni yasal düzenlemeleri, Mali Yönetim ve Kontrol Sistemini katılımcılara en etkili şekilde açıklamak amacıyla hazırlanmıştır.

  Eğitim Koordinatörleri:
  Gülriz Aygül

  Eğitim Broşürü:
  PDF - 373KB

 • MÜŞTERİ SADAKATI İÇİN GERÇEK HİZMETİ SUNMAK

  MÜŞTERİ SADAKATI İÇİN GERÇEK HİZMETİ SUNMAK

  Tüm sektörlerde yapılan işlerle birlikte hizmette sunulmaktadır. Bazı sektörlerde bu daha çok ön plandadır. Eğer hizmetiniz eksik ise yaptığınız işlerin iyi olması size bir şey kazandırmayacaktır. Bu eğitimin amacı sizin verdiğiniz hizmet ile farklı olduğunuzu gösterebilme olanağınızın olduğunu göstermektir.  

  Eğitim Koordinatörleri:
  Gülriz Aygül

  Eğitim Broşürü:
  PDF - 400KB

 • KURUMSAL YÖNETİM

  KURUMSAL YÖNETİM

  Eğitim sonucunda katılımcılar Kurumsal Yönetim programının getireceği: İşletme Yönetimi Temel İlkeleri ; Temel Organizasyon Yaklaşımları ; SPK ve OECD Kurumsal Yönetim İlkeleri ; Kurumsal Yönetimde Temel Yaklaşımlar ve Yeni Gelişmeler; İç Kontrol ve İç Denetim

  Eğitim Koordinatörleri:
  Gülriz Aygül

  Eğitim Broşürü:
  PDF - 382KB

 • GERİLLA PAZARLAMA

  GERİLLA PAZARLAMA

  Bu eğitim programı ile pazarlama & reklamcılık disiplinlerinin içinde bulunduğu krizle pazarlama dünyasının girdiği arayışa cevap olabilecek maliyet-etkin, sıra dışı ve yaratıcı çözümler içeren Gerilla Pazarlama kavramına ilişkin donanım sağlanması amaçlanmaktadır. Deneyimsellik ile sıra dışı mecra kullanımını merkeze alan ve alışılmışın dışında tutundurma yöntemleri kullanmaya dayanan Gerilla Pazarlama & Gerilla Pazarlama İletişimi’ne ilişkin dünyadan güncel örnekler ve projeler aracılığıyla, katılımcıların uygulamaya dönük yaratıcılıklarının da geliştirilmesi amaçlanmaktadır.

  Eğitim Koordinatörleri:
  Gülriz Aygül

  Eğitim Broşürü:
  PDF - 407KB

 • EXCEL YARDIMIYLA FİNANSMAN YÖNETİMİ TEKNİKLERİ

  EXCEL YARDIMIYLA FİNANSMAN YÖNETİMİ TEKNİKLERİ

  Bankacılar için veya şirket Finansal yöneticileri için hazırlanan Finansman Yönetim Teknikleri gerek Finansal Planlama açısından şirketlere daha farklı gözle bakılmasını gerekse Finansal Analizde bütünsellik ,Fon Yönetimi ve açısından yorum getirmektedir .

  Eğitim Koordinatörleri:
  Leyla Dikici

  Eğitimci:
  Mustafa Niğdeli

  Eğitim Broşürü:
  PDF - 382KB

 • BAĞLANTISAL PAZARLAMA

  BAĞLANTISAL PAZARLAMA

  Batı’da pazarlama ve pazarlama iletişimi dünyasına yön veren en yeni ve en yaygın stratejilerden olan Word of Mouth Marketing (WOMM), Viral Marketing ve Buzz Marketing’i şemsiyesi altında toplayan Bağlantısal Pazarlama, bugün sektörün yoğun rekabet ortamında öne çıkmak için dikkate alınması zorunlu bir pazarlama anlayışı haline gelmiştir. Bu eğitim programı ile katılımcılara Ağızdan Ağza Pazarlama, Viral Pazarlama ve Söylenti / Fısıltı Pazarlaması hakkında çok geniş bir yelpazeden bilgi çerçevesi sağlanması, dünyadan ve Türkiye’den en güncel örnekler aracılığıyla bu bilgi çerçevesine aynı zamanda deneyimsel bir boyut kazandırılması amaçlanmaktadır

  Eğitim Koordinatörleri:
  Gülriz Aygül

  Eğitim Broşürü:
  PDF - 400KB

 • EXCEL UYGULAMALI FİNANSAL MATEMATİK

  EXCEL UYGULAMALI FİNANSAL MATEMATİK

  Bankacılar için veya şirket finansal yöneticileri için hazırlanan finans mühendislik ExceldekiFinans formüllerinde kullanım kolaylıklıdır. Eğitim sonucunda katılımcılar Finans Mühendislik teknikleri alanında Excel formüllerini kullanımı ve tanıtımı amaçlanmaktadır.

  Eğitim Koordinatörleri:
  Gülriz Aygül

  Eğitim Broşürü:
  PDF - 397KB

 • KRİZ YÖNETİMİ ve İLETİŞİMİ

  KRİZ YÖNETİMİ ve İLETİŞİMİ

  Bu eğitim programı ile “Kriz Yönetimi”yle ilgili temel kavram ve yaklaşımlar ışığında, krizin özellikleri, kaynakları ve etkileri analiz edilirken, krizler süreç anlayışı içerisinde ele alınarak, sürecin her bir aşamasında örgütsel düzeyde uygulanması gereken strateji ve faaliyetler konusunda somut vakalar üzerinden bilgi ve anlayış kazandırılması amaçlanmaktadır.

  Eğitim Koordinatörleri:
  Gülriz Aygül

  Eğitim Broşürü:
  PDF - 392KB

 • YATIRIM PROJELERİNİN HAZIRLANMASI VE FİNANSMANI

  YATIRIM PROJELERİNİN HAZIRLANMASI VE FİNANSMANI

  Bankacılar için özel hazırlanan Proje Finansmanı eğitimi İşletmeler tarafından orta ve uzun vadede yapılması planlanan yatırımlardaki verimlilik ve karlılık düzeylerinin Analizini amaçlamaktadır.

  Eğitim Koordinatörleri:
  Gülriz Aygül

  Eğitim Broşürü:
  PDF - 392KB

 • BANKACILIK SUÇLARI

  BANKACILIK SUÇLARI

  Bankacılık ve finans alanında çalışanların bankacılık suçları konusunda bilinçlendirilmesini ve çalışma hayatında nelere dikkat etmelerini ve yaşadıkları olaylar karşısında nasıl davranmaları gerektiğini göstermeyi amaçlamaktadır.

  Eğitim Koordinatörleri:
  Zeki Aksoy, Reha Çırak

  Eğitim Broşürü:
  PDF - 165KB

 • KARA PARA AKLAMA SUÇU

  KARA PARA AKLAMA SUÇU

  Bankacılık ve finans alanında çalışanların kara para aklama suçu konusunda bilinçlendirilmesini ve çalışma hayatında nelere dikkat etmelerini ve yaşadıkları olaylar karşısında nasıl davranmaları gerektiğini göstermeyi amaçlamaktadır.

  Eğitim Koordinatörleri:
  Zeki Aksoy, Reha Çırak

  Eğitim Broşürü:
  PDF - 227KB

 • İş Sürekliliği Planlaması

  İş Sürekliliği Planlaması

  Eğitim Koordinatörleri:
  Gülriz Aygül

  Eğitimci:
  Berna Gökçe

  Eğitim Broşürü:
  PDF - 0KB

 • Bilgi Teknolojileri Denetimi

  Bilgi Teknolojileri Denetimi

  Eğitim Koordinatörleri:
  Gülriz Aygül

  Eğitimci:
  Berna Gökçe

  Eğitim Broşürü:
  PDF - 191KB

 • İşletmelerde Suistimal,İncelenmesi ve Önlenmesi

  İşletmelerde Suistimal,İncelenmesi ve Önlenmesi

  Eğitim Koordinatörleri:
  Gülriz Aygül

  Eğitimci:
  Berna Gökçe

  Eğitim Broşürü:
  PDF - 191KB

Bağlantılar

TURKKARİYER, İŞKUR'un denetiminde 08.01.2008 tarihli 262 No'lu lisans sahibi özel istihdam bürosudur.

TURKKARİYER: kariyer,iş ilanları,iş arıyorum,kariyer ilanları,yeni iş ilanları,finans sektörü,banka,iş ilanı,cv,İK,kariyer sitesi,resume,öz geçmiş,yönetici ilanları, eleman arayanlar, eleman arıyorum, kariyer executive, iş arayanlar, iş arama, yönetici, güncel iş ilanları iş olanakları, işe yerleştirme, kariyer planlama, öz geçmiş hazırlama hizmetlerimiz ile sizin için netteyiz. if you are looking for jobs, finance career opportunities, job opportunities, CV bank, HR company, online hr, executive search, head hunter in Turkey, we are here.

Hakkımızda | İnsan Kaynakları | Bize Ulaşın