TURKKARİYER

Doğru İnsan, Doğru İş

Bağlantılar

Aforizma

" İşleriniz iyi gidiyorsa eğitim bütçenizi iki katına çıkarın. İşleriniz kötü gidiyorsa dört katına… " TOM PETERS

" Konferans vermenin ciddi bir sorumluluğu vardır. 200 kişi önünde kötü bir konuşma yapan kimse kendi zamanından sadece yarım saat israf etmiş olur. Buna karşılık dinleyicilerin zamanından boşa 100 saat harcarki (4 günden fazla), bu da hiç bir şekilde azımsanacak bir suç
değildir. " JENKİN LLOYD

" Düşünmeden öğrenmek zaman kaybetmektir " KONFÜÇYUS

" Bilginin iki çeşidi vardır; Biz bir konuyu ya biliriz ya da onu nereden bulabileceğimizi biliriz " SAMUEL JOHNSON

" Dünün güneşi ile bugünün çamaşırlarını kurutamazsınız " ANONİM

Eğitim

Bankacılık ve Finans Eğitimleri

 • FİNANSÇI OLMAYAN YÖNETİCİLER İÇİN FİNANS EĞİTİMİ

  FİNANSÇI OLMAYAN YÖNETİCİLER İÇİN FİNANS EĞİTİMİ

  Finansçı olmayan veya yeni başlayan yöneticiler için finans perspektiflerini genişletmek, katılımcılara genel bir bakış açısı kazandırmak hedeflenmektedir.

  Eğitim Koordinatörleri:
  Gülriz Aygül

  Eğitim Broşürü:
  PDF - 362KB

 • PROJE FİNANSMANI

  PROJE FİNANSMANI

  Bankacılar için özel hazırlanan Proje Finansmanı Eğitimi, işletmeler tarafından orta ve uzun vadede yapılması planlanan yatırımlardaki verimlilik ve karlılık düzeylerinin analizini amaçlamaktadır.

  Eğitim Koordinatörleri:
  Gülriz Aygül

  Eğitim Broşürü:
  PDF - 348KB

 • RİSK YÖNETİMİ

  RİSK YÖNETİMİ

  Eğitim sonucunda katılımcılar Risk Yönetimi programının getireceği: Futures Kontratlar ; Forward Kontratlar ; Opsiyonlar ; Swaplar; konularında detaylı bilgiye sahip olacaklardır.

  Eğitim Koordinatörleri:
  Gülriz Aygül

  Eğitim Broşürü:
  PDF - 359KB

 • KREDİ DERECELENDİRME (RATING) YÖNTEMLERİ

  KREDİ DERECELENDİRME (RATING) YÖNTEMLERİ

  Bankacılar ve KOBİ’ler için özel hazırlanan 2 günlük Kredi Derecelendirme (Rating) Yöntemleri Eğitimi katılımcıları Rating Şirketlerinin işletmeleri derecelendirirken kullandıkları yöntemler ve dikkat ettikleri hususlar konularında bilgilendirmeyi amaçlamaktadır.

  Eğitim Koordinatörleri:
  Gülriz Aygül

  Eğitim Broşürü:
  PDF - 394KB

 • ŞİRKET DEĞERLEME YÖNTEMLERİ

  ŞİRKET DEĞERLEME YÖNTEMLERİ

  Şirket Değerleme Yöntemleri Eğitimi katılımcıları şirket değerlemelerinde kullanılan farklı yöntemler ile şirket değerini etkileyen faktörler konularında bilgilendirmeyi amaçlamaktadır.

  Eğitim Koordinatörleri:
  Gülriz Aygül

  Eğitim Broşürü:
  PDF - 393KB

 • ULUSLARARASI FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI

  ULUSLARARASI FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI

  Bugün dünyada finansal raporlamaya yön veren standartlar seti olan Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (UFRS) raporlamada tek otorite olma yolunda emin adımlarla ilerlemektedir. Bu eğitim katılımcılara Uluslararası Finansal Raporlama Standartları ve uygulamaları ile ilgili bilgilendirmeyi amaçlamaktadır.

  Eğitim Koordinatörleri:
  Gülriz Aygül

  Eğitim Broşürü:
  PDF - 399KB

 • FİNANSAL ANALİZ TEKNİKLERİ

  FİNANSAL ANALİZ TEKNİKLERİ

  Finansal Analiz Teknikleri eğitimi mali tabloların ulusal ve uluslararası düzeyde muhasebe standartlarına göre hazırlanma esasları ile hazırlanan finansal tabloların nasıl analiz edileceği, analiz teknikleri ve yorumlamaya ilişkin detaylı bilgi kazandırmayı amaçlamaktadır.

  Eğitim Koordinatörleri:
  GÜlriz Aygül

  Eğitim Broşürü:
  PDF - 402KB

 • MALİ ANALİZ UYGULAMALARI

  MALİ ANALİZ UYGULAMALARI

  Bu seminerin amacı katılımcılara işletmelerin finansal performanslarının değerlendirilmesi sürecindeki temel bilgileri aktarmak ve bu konulardaki bilgi ve becerilerini artırmaktır.

  Eğitim Koordinatörleri:
  Gülriz Aygül

  Eğitim Broşürü:
  PDF - 387KB

 • DIŞ TİCARETİN FİNANSMANINDA KULLANILAN KREDİLER

  DIŞ TİCARETİN FİNANSMANINDA KULLANILAN KREDİLER

  Dış Ticaretin Finansmanında kullandırılan kredilerin uygulamacı bakış açısıyla ve örnek olaylar ile analizi amaçlanmaktadır.

  Eğitim Koordinatörleri:
  Gülriz Aygül

  Eğitim Broşürü:
  PDF - 390KB

 • KREDİLER

  KREDİLER

  Eğitim sonucunda katılımcılar : Kredinin tanımı ve unsurları ; Bankalar kanununun krediye ilişkin hükümleri ; Kredinin sınıflandırılması ; Kredinin Teminatları ; Kredilerin sınıflandırılması; Genel plasman ilkeleri ; Kredilendirme süreci ; konularında detaylı bilgi sahibi olacaklardır.

  Eğitim Koordinatörleri:
  Gülriz Aygül

  Eğitim Broşürü:
  PDF - 340KB

 • KREDİLER ÖZELİNDE BANKACILIK YASASI ve ALT DÜZENLEMELER

  KREDİLER ÖZELİNDE BANKACILIK YASASI ve ALT DÜZENLEMELER

  Eğitim sonucunda katılımcılar krediler özelinde bankacılık yasası ve alt düzenlemelerin getireceği: Bankanın tanımı ve türleri ; Kurumsal yönetim ilkeleri ; Bankalar kanuna göre kredi ve unsurları ; Kredi riski , Kredi sınırları gibi konularda detaylı bilgiye sahip olacaklardır.

  Eğitim Koordinatörleri:
  Gülriz Aygül

  Eğitim Broşürü:
  PDF - 359KB

 • SORUNLU KREDİLER VE ERKEN UYARI SİNYALLERİ

  SORUNLU KREDİLER VE ERKEN UYARI SİNYALLERİ

  Eğitim sonucunda katılımcılar : Sorunlu kredilerin tanımı ; Sorunlu kredilerin yarattığı olumsuzluklar ; Sorunlu kredinin oluşumu ; Erken uyarı sinyalleri ; Karşılıklar yönetmeliği ; konularında detaylı bilgi sahibi olacaklardır.

  Eğitim Koordinatörleri:
  Gülriz Aygül

  Eğitim Broşürü:
  PDF - 410KB

 • UYGULAMACI BAKIŞ AÇISIYLA TEMİNAT MEKTUPLARI

  UYGULAMACI BAKIŞ AÇISIYLA TEMİNAT MEKTUPLARI

  Teminat mektuplarının hem yasalar hem de bankacılık uygulamaları temelinde, örnek olaylar ve metinler üzerinden analizi..

  Eğitim Koordinatörleri:
  Gülriz Aygül

  Eğitim Broşürü:
  PDF - 353KB

 • BASEL II KRİTERLERİ

  BASEL II KRİTERLERİ

  Bankacılar için özel hazırlanan 2 günlük Basel II Kriterleri Eğitimi katılımcıları 1 Ocak 2009 yılından itibaren yürürlüğe girecek ve finans piyasalarında kabuk değişimi yaratacak Basel II kriterlerini doğru anlamayı ve uygulamayı amaçlamaktadır.

  Eğitim Koordinatörleri:
  Gülriz Aygül

  Eğitim Broşürü:
  PDF - 433KB

 • BASEL II ve KOBİLER

  BASEL II ve KOBİLER

  KOBİLER için özel hazırlanan 2 günlük Basel II ve KOBİLER konulu eğitim, katılımcıları 1 Ocak 2009 yılından itibaren yürürlüğe girecek ve KOBİLERİN mali yapılarında kabuk değişimi yaratacak Basel II kriterlerinin KOBİLER tarafından daha doğru anlaşılmasını amaçlamaktadır.

  Eğitim Koordinatörleri:
  Gülriz Aygül

  Eğitim Broşürü:
  PDF - 0KB

 • KREDİ ANALİZİ

  KREDİ ANALİZİ

  Bankacılar için özel hazırlanan 2 günlük Kredi Analizi Eğitimi katılımcıları şirket ve kredi analiz teknikleri hakkında ileri düzeyde bilgilendirmeyi amaçlamaktadır.

  Eğitim Koordinatörleri:
  Gülriz Aygül

  Eğitim Broşürü:
  PDF - 436KB

 • SATIŞ ETKİNLİĞİ AÇISINDAN TEMEL BANKACILIK ÜRÜNLERİ VE İŞLEYİŞİ

  SATIŞ ETKİNLİĞİ AÇISINDAN TEMEL BANKACILIK ÜRÜNLERİ VE İŞLEYİŞİ

  Bankacılık ve finans alanında yeni çalışanların, yönetici adaylarının ve satış kadrosuna atanan operasyonculara yönelik; Genel bankacılık ürünlerinin, Aktif / Pasif Yönetimi ışığında nakdi ve gayrinakdi olarak, bireysel ve kurumsal bankacılık kırılımında, hazine ürünlerini de içerecek şekilde satış etkinliği ve verimliliği açısından işleyişlerini aktarmak üzere farklı bir bakış açısı ile hazırlanmış bir eğitimdir.

  Eğitim Koordinatörleri:
  Gülriz Aygül

  Eğitim Broşürü:
  PDF - 435KB

 • İÇ DENETİM VE İÇ KONTROL İLKELERİ

  İÇ DENETİM VE İÇ KONTROL İLKELERİ

  Şirketlerin üst düzey yöneticileri ,iç denetim departmanları için özel hazırlanan İç Denetim ve İç Kontrol İlkeleri eğitimi;Yeni yasal düzenlemeleri, Mali Yönetim ve Kontrol Sistemini katılımcılara en etkili şekilde açıklamak amacıyla hazırlanmıştır.

  Eğitim Koordinatörleri:
  Gülriz Aygül

  Eğitim Broşürü:
  PDF - 373KB

 • KURUMSAL YÖNETİM

  KURUMSAL YÖNETİM

  Eğitim sonucunda katılımcılar Kurumsal Yönetim programının getireceği: İşletme Yönetimi Temel İlkeleri ; Temel Organizasyon Yaklaşımları ; SPK ve OECD Kurumsal Yönetim İlkeleri ; Kurumsal Yönetimde Temel Yaklaşımlar ve Yeni Gelişmeler; İç Kontrol ve İç Denetim

  Eğitim Koordinatörleri:
  Gülriz Aygül

  Eğitim Broşürü:
  PDF - 382KB

 • EXCEL YARDIMIYLA FİNANSMAN YÖNETİMİ TEKNİKLERİ

  EXCEL YARDIMIYLA FİNANSMAN YÖNETİMİ TEKNİKLERİ

  Bankacılar için veya şirket Finansal yöneticileri için hazırlanan Finansman Yönetim Teknikleri gerek Finansal Planlama açısından şirketlere daha farklı gözle bakılmasını gerekse Finansal Analizde bütünsellik ,Fon Yönetimi ve açısından yorum getirmektedir .

  Eğitim Koordinatörleri:
  Leyla Dikici

  Eğitimci:
  Mustafa Niğdeli

  Eğitim Broşürü:
  PDF - 382KB

 • EXCEL UYGULAMALI FİNANSAL MATEMATİK

  EXCEL UYGULAMALI FİNANSAL MATEMATİK

  Bankacılar için veya şirket finansal yöneticileri için hazırlanan finans mühendislik ExceldekiFinans formüllerinde kullanım kolaylıklıdır. Eğitim sonucunda katılımcılar Finans Mühendislik teknikleri alanında Excel formüllerini kullanımı ve tanıtımı amaçlanmaktadır.

  Eğitim Koordinatörleri:
  Gülriz Aygül

  Eğitim Broşürü:
  PDF - 397KB

 • YATIRIM PROJELERİNİN HAZIRLANMASI VE FİNANSMANI

  YATIRIM PROJELERİNİN HAZIRLANMASI VE FİNANSMANI

  Bankacılar için özel hazırlanan Proje Finansmanı eğitimi İşletmeler tarafından orta ve uzun vadede yapılması planlanan yatırımlardaki verimlilik ve karlılık düzeylerinin Analizini amaçlamaktadır.

  Eğitim Koordinatörleri:
  Gülriz Aygül

  Eğitim Broşürü:
  PDF - 392KB

 • BANKACILIK SUÇLARI

  BANKACILIK SUÇLARI

  Bankacılık ve finans alanında çalışanların bankacılık suçları konusunda bilinçlendirilmesini ve çalışma hayatında nelere dikkat etmelerini ve yaşadıkları olaylar karşısında nasıl davranmaları gerektiğini göstermeyi amaçlamaktadır.

  Eğitim Koordinatörleri:
  Zeki Aksoy, Reha Çırak

  Eğitim Broşürü:
  PDF - 165KB

 • KARA PARA AKLAMA SUÇU

  KARA PARA AKLAMA SUÇU

  Bankacılık ve finans alanında çalışanların kara para aklama suçu konusunda bilinçlendirilmesini ve çalışma hayatında nelere dikkat etmelerini ve yaşadıkları olaylar karşısında nasıl davranmaları gerektiğini göstermeyi amaçlamaktadır.

  Eğitim Koordinatörleri:
  Zeki Aksoy, Reha Çırak

  Eğitim Broşürü:
  PDF - 227KB

 • İş Sürekliliği Planlaması

  İş Sürekliliği Planlaması

  Eğitim Koordinatörleri:
  Gülriz Aygül

  Eğitimci:
  Berna Gökçe

  Eğitim Broşürü:
  PDF - 0KB

 • Bilgi Teknolojileri Denetimi

  Bilgi Teknolojileri Denetimi

  Eğitim Koordinatörleri:
  Gülriz Aygül

  Eğitimci:
  Berna Gökçe

  Eğitim Broşürü:
  PDF - 191KB

 • İşletmelerde Suistimal,İncelenmesi ve Önlenmesi

  İşletmelerde Suistimal,İncelenmesi ve Önlenmesi

  Eğitim Koordinatörleri:
  Gülriz Aygül

  Eğitimci:
  Berna Gökçe

  Eğitim Broşürü:
  PDF - 191KB

Bağlantılar

TURKKARİYER, İŞKUR'un denetiminde 08.01.2008 tarihli 262 No'lu lisans sahibi özel istihdam bürosudur.

TURKKARİYER: kariyer,iş ilanları,iş arıyorum,kariyer ilanları,yeni iş ilanları,finans sektörü,banka,iş ilanı,cv,İK,kariyer sitesi,resume,öz geçmiş,yönetici ilanları, eleman arayanlar, eleman arıyorum, kariyer executive, iş arayanlar, iş arama, yönetici, güncel iş ilanları iş olanakları, işe yerleştirme, kariyer planlama, öz geçmiş hazırlama hizmetlerimiz ile sizin için netteyiz. if you are looking for jobs, finance career opportunities, job opportunities, CV bank, HR company, online hr, executive search, head hunter in Turkey, we are here.

Hakkımızda | İnsan Kaynakları | Bize Ulaşın